Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling

Vad behöver våra städer i framtiden? Och vad krävs av oss arkitekter för att åstadkomma det?

För FOJAB kännetecknas framgångsrik stadsutveckling av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Med nyfiken blick och ett brett kunnande arbetar vi för att skapa en stadsmiljö som fungerar, visar hänsyn, inspirerar och bjuder in. En stadsmiljö som är inkluderande och trygg.

Allt vi gör – från skisser, forskning och analys till formell fysisk planering, process- och projektledning – har ett och samma syfte: att skapa en stadsutveckling som gör det enklare för människor att leva hållbart. Vi formar staden med nya strukturer och planer, region-, översikts- och detaljplanering.

För oss är sambandet mellan människors livskvalitet och den fysiska miljön alltid i fokus, och vi vet hur viktig varje enskild detalj är för helheten.