Produktionsautomation

Produktionsautomation

Robotisering och automation har utforskats i decennier för effektivisering av byggande, ändå ser vi få spår av detta i produktionen i Sverige. Det här utvecklingsprojektet syftar till att stötta betongbranschen med att undersöka vilka automations- och robotiseringstekniker som är tillgängliga, och vad man bör satsa på framöver för ökad effektivitet, kvalitet och säkerhet inom uppförandet av betongstommar för flerbostadshus.

Projektet består av tre delar; Behovsanalys, teknikscanning och tekniktester.

Inom tekniktesterna arbetar vi med robotlabbet på LTH för att fördjupa förståelsen av utmaningarna med robotisering av tidigare manuella processer. Fokus är på informationsflödet från designmodell till robot, och återkoppling tillbaka.

Testet utförs med stapling av tegelstenar med hjälp av en ABB IRB 2400 robot och programvaran Robots/Grasshopper/Rhino samt RobotStudio.

Projektet kommer presenteras under hösten 2019.

Samarbetspartners
Cognibotics
LTH Robotlab
LTH Reglerteknik, Datavetenskap och Arkitektur
Multiconcrete
PEAB

Projektet är delfinansierat av SBUF och Smart Built Environment.

Projektgrupp

Petra Jenning
Arkitekt SAR/MSA, Vice ateljéchef, Ansvarig FOJABcode

Henrik Malm
Arkitekt, Utvecklingansvarig FOJABcode