Vinst i internationell öppen tävling: FOJAB utformar stadsdel på Island

Reykjavik stad vill med stadsdelen Keldur sätta en helt ny standard inom stadsutveckling. FOJAB och Ramböll tog hem segern i den öppna internationella tävlingen med sitt förslag Crafting Keldur – Where Art, Science & Recreation Unite.

Tävlingsuppdraget handlade om att ta fram en utvecklingsstrategi för stadsdelen Keldur i östra Reykjavik. Platsen är idag i huvudsak landsbygd, men har pekats ut som ett utvecklingsområde. Inom några år kommer Keldur att trafikeras av ett högkvalitativt busstransportsystem som förbinder stadsdelen med Reykjavik centrum och andra viktiga platser i huvudstadsområdet. Den nya stadsdelen ska enligt staden utmärkas av bland annat hållbar mobilitet, cirkularitet, energiomställning och klimatneutralt byggande.

Bland ett fyrtiotal inkommande förslag i steg 1 utsågs fem team som fick utveckla sina idéer vidare i ett steg 2. FOJAB och Ramböll tog hem segern med ett förslag som bygger på social mix i en tät och flexibel stadsstruktur med närhet till naturen, universitetet och city.

– Att utgå från klimatneutralitet och klimathänsyn ställer speciella krav på stadsplaneringen och den sortens täta blandstad som vi landade i är ovanlig på Island. Bebyggelsen i vårt förslag håller sig till en mänsklig skala – tre till fem våningar – men är tillräckligt tät och sammanhållen för att skapa en levande och dynamisk stad, säger Magdalena Hedman, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB.

Juryn tilltalas särskilt av att FOJABs förslag är tydligt förankrat på platsen och att landskapets förutsättningar med grönska och vatten har tagits tillvara, att marken nyttjas effektivt, av bra idéer kring mobilitet och en flexibel kvartersstruktur. Också strategierna för att få till en social mix anses övertygande.

– Det vinnande förslaget svarar mycket bra på våra behov och krav för de nya urbana kvarteren i Reykjavik. En urban stadsdel nära naturen, där snabbussen Borgarlínas tre stopp blir ryggraden för hållbara stadsnära transporter. Vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen och djupare utformningen av ett utmärkt förslag i den kommande planeringsprocessen, säger Thorsteinn R. Hermannsson, utvecklingschef på TfCA, Transport för Huvudstadsområdet.

Nästa steg är att det vinnande förslaget utvecklas vidare i en utvecklingsplan och fysiska planer.