Välbesökta arkitektursalonger i både Malmö och Stockholm

Under våren har vi anordnat två välbesökta arkitektursalonger i Malmö och Stockholm. I Malmö fördes intressanta diskussioner om Virtual Reality där besökarna passade på att framtidsspana och fördjupa sin kunskap. På Stockholmskontorets sjunde arkitektursalong debatterades ”Stadens skönhet”.  Angeläget i en tid av intensivt byggande och många storskaliga projekt.

FOJAB arkitekters Malmökontor anordnade arkitektursalong #2 på temat Virtual Reality – erfarenheter och visioner. Ett femtiotal besökare passade på att framtidsspana och fördjupa sin kunskap inom VR. Det bjöds på mingel och mat följt av en belysande och intressant paneldebatt. På plats fanns även teststationer, där besökarna visuellt fick kliva in och uppleva pågående projekt.

Petra Jenning, arkitekt och ansvarig för FOJABcode modererade säkert mellan spännande inlägg från Mats Eliasson, VD på One Reality, Ulrika Hallengren, utvecklingschef på Wihlborgs, Per Sikö, Studio Lead på Jayway och Mimmi Tegnér, verksamhetsutvecklare på Science Center Malmö Museer.

Panelen var rörande överens om betydelsen och möjligheterna med VR för arkitekter och byggindustrin. Dels i visualiseringsarbetet men även för att effektivisera arbetsprocesser, utveckla framtida byggprojekt och tekniska lösningar. Den demokratiska processen belystes och möjligheterna som ges i form av en ökad förståelse för slutprodukten.

– Vi som arkitekter arbetar med att skapa information och förståelse. Att kunna få en rumslig och verklig upplevelse av byggnaden innan den faktiskt har börjat byggas är en fantastisk möjlighet, sa Petra Jenning.

På Stockholmskontorets sjunde Arkitektursalong debatterades ”Stadens skönhet”.  Angeläget i en tid av intensivt byggande och många storskaliga projekt. Engagemanget hos såväl inbjudna talare som publik gick inte heller att ta miste på. Under några intensiva timmar belystes frågan genom inledande anföranden och i en efterföljande debatt, ledd av FOJAB arkitekters Robert Lavelid.

Först ut var Torleif Falk, nytillträdd Stadsarkitekt i Stockholm, som framhöll att staden ända sedan Gustav Vasas tid varit fylld av otyglat liv och att framgångsfaktorn ligger i att väga samman hållbarhet, funktion och skönhet.

Tatjana Joksimović, Planchef på Länsstyrelsen lyfte fram kulturarvet som intimt kopplat till hållbarhetsutvecklingen och poängterade Länsstyrelsens önskan att få ge råd och vägledning i tidiga skeden. Även Anna Nyberg, Vasakronans chef för fastighetsutveckling i Stockholm, såg samarbetet mellan fastighetsutvecklare, Stockholm Stad, Länsstyrelsen och Skönhetsrådet som värdefullt för att åstadkomma en blandad och trygg stad med liv och rörelse.

– Skönhetsrådet är unikt i sin självständighet som kommunalt organ, sa dess sekreterare och kanslichef Henrik Nerlund, och beskrev dess uppdrag som både rådgivande, reagerande, initierande och bildande.

– Planera samhällsbyggnaderna först och inte sist, var hans uppmaning till Salongen.

Jesper Wallin, VD på Byggnadsfirman Erik Wallin, framhöll behovet av att hålla fast i värdegrunden genom hela projektet:

– Tillsammans måste vi hålla fokus på syftet med projektet – här har arkitekterna en viktig roll i att hitta balansen i processen.