Vad är en bra bostad?

Den 18:e april anordnade Stockholmskontoret sin nionde Arkitektursalong på temat ”Vad är en bra bostad?” Salongerna som hålls två gånger per år i Stockholm och Malmö, har blivit mycket uppskattade och är ett bidrag till debatten i arkitektur och stadsbyggnad.

Engagemanget hos såväl inbjudna talare som publik gick inte att ta miste på denna kväll. Diskussionen blev livlig och intressant, ledd av FOJAB arkitekters Robert Lavelid. Ola Nylander, professor i arkitektur på Chalmers, inledde samtalet och sedan följde en diskussion mellan Ola, Katarina Swedenborg, projektchef från Wallenstam och Peter Nilsson, vice VD från Viktor Hanson samt arkitekten Mats Egelius från White arkitekter.

Några av de diskussionsämnen som behandlades var:

  • Vad är en bra bostad idag i förhållande till igår?
  • Från statliga lånelägenheter till marknadens ”frihet”
  • Försvinner kvaliteter ut med badvattnet i högkonjunkturen?
  • Form, ljus, rumslighet, material, proportioner, rumshöjd och genomsikt
  • Effektivitetstal- ytor- öppna planlösningar
  • Förändring över tid

Ola Nylander som forskar om bostadens kvaliteter betonade bl.a. vikten av goda planlösningar, ljus och rumsstorlekar. Mats Egelius, skriver för tillfället en bok om hur bostadslösningarna har förändrats under hans dryga 30 år som bostadsarkitekt. Han betonade ett par av dessa förändringar. T.ex. att lägenheterna generellt har blivit mindre och med många gånger öppna samband mellan kök och vardagsrum. Katarina Swedenborg och Peter Nilsson pratade mycket om den svåra ekonomin i byggprojekt, men också om bra material och långsiktighet. Peter berättade en del om Viktor Hansons satsning på ett typhus för lägenheter som ska kunna byggas på många ställen.

Tack till alla som kom och bidrog till en intressant och trevlig kväll!

 

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57