Två nya delägare i FOJAB

FOJAB har expanderat under en lång tid, vilket nu också avspeglar sig i ägargruppen. Vid ägarmötet i december valdes arkitekterna Ylva Åborg och Johanna Raflund Tobisson in som nya delägare.

FOJAB är ett av landets ledande arkitektföretag med cirka 150 medarbetare och kontor i Malmö, Stockholm och Helsingborg. FOJAB har varit medarbetarägt sedan 1990 och har i dag 30 ägare. Delägarskapet baseras på affärsmässighet och gemensam grundsyn på arkitektur, grundläggande värderingar och framtidsvision för företaget.

Ylva Åborg är arkitekt SAR/MSA och kontorschef på FOJABs Stockholmskontor, med mångårig ledarskapserfarenhet och ett starkt hållbarhetsengagemang. Ylva arbetar främst med fastighetsutveckling, är en van processledare och har parallellt med arkitektarbetet alltid arbetat med verksamhetsutveckling. Ylva representerar ett helhetsseende och en genuin vilja att se till företagets bästa. Hon är drivande, handlingskraftig, har en öppen inställning i kombination med tydlig integritet. Utöver ledarskapet av Stockholmskontoret har Ylva agerat tydligt på Stockholmsmarknaden.

Johanna Raflund Tobisson är arkitekt SAR/MSA, ateljéchef, ansvarig för kompetensområde vård på FOJAB och att driva arbetet för FOJABs satsning inom samhällsfastigheter. Johanna arbetar med komplexa vårdprojekt och tekniktunga byggnader med höga krav på logistik, samband och flöden, med fastighetsutvecklingsplaner och att processleda verksamhetsutveckling. Hon har ett stort engagemang för FOJAB, är affärsmässigt driven och visar en strategisk skicklighet kring interna och externa frågor. Johanna har en god förmåga att se och lyssna in medarbetare och hennes sociala förmåga leder till utvecklade kundrelationer, såväl nya som befintliga.

– De nya delägarna är skickliga arkitekter, affärsmässiga strateger och goda ledare med stort förtroende hos både kunder och medarbetare. De är bra tillskott till ägargruppen och kommer att utveckla och stärka FOJAB, säger vd Daniel Nord.