Träffa FOJAB i Almedalen!

Innovationskraft, klimatneutralitet, framtidens arbetsplatser och kunskapsmiljöer, strategisk lokalplanering, digitalisering och automation, byggnader och miljöer som berör och berikar …

I år kommer vi till Almedalen fullmatade med insikter och erfarenheter som vi gärna delar med oss av – men framför allt är vi nyfikna på er, allt ni kan och allt ni kan lära oss. FOJAB representeras i år på Almedalen av åtta arkitekter. Boka gärna in oss på möten, middagar och mingel – eller hugg tag i oss när du ser oss i vimlet!

Vi som är på plats:

Kjell Adamsson – vice VD och affärsutvecklingschef
Arkitekt med fokus på tidiga skeden, starka idéer och utveckling av nya projekt i nära dialog med våra beställare. Driver komplexa projekt med särskilt fokus på rättsbyggnader. Pratar gärna om hur vi som arkitekter kan bidra med värdeskapande och lönsamma projekt som håller över tid.

E-post: kjell.adamsson@fojab.se
Mobil: +46 708 – 83 80 82

 

Anders Eriksson Modin – utvecklingschef
Arkitekt med specialintresse inom mobilitet och framtidens arbetsplats. Driver FOJABs strategiska hållbarhetsarbete och är engagerad inom LFM30 där Anders leder en av sex arbetsgrupper med fokus på klimatneutrala byggmaterial. Pratar gärna framtid, hållbarhet och klimatneutralitet.

E-post: anders.eriksson@fojab.se
Mobil: +46 703 – 08 23 96

 

Petra Jenning – innovationsledare
Arkitekt med ett särskilt fokus på utveckling och innovation. Leder FOJABs satsningar inom FoU och har ett särskilt intresse för digitalisering och automation inom bygg och arkitektur. Petra gästbloggar för Sveriges Arkitekter och pratar gärna framtid, innovationskraft, LCA, återbruk och digitalisering.

E-post: petra.jenning@fojab.se
Mobil: +46 722 – 36 12 44

 

Charlotte Kristensson – kompetensområdesansvarig Kunskapsmiljöer
Arkitekt som brinner för att utveckla tankar om framtidens kunskapsmiljöer för förskola, skola, universitet och högskola. Pratar gärna om strategisk lokalplanering för samhällsfastigheter, dimensionering enligt läroplanen, social hållbarhet och skolhus som berikar platser och skapar identitet.

E-post: charlotte.kristensson@fojab.se
Mobil: +46 727 – 18 88 44

Carl Kylberg – kontorschef FOJAB Malmö
Arkitekt som har jobbat mycket med kontor och verksamhetsflyttar. Diskuterar gärna kring framtidens arbetsplats.

E-post: carl.kylberg@fojab.se
Mobil: +46 709 – 90 30 10

 

Jens Larsson – marknadsområdeschef Stockholm
Arkitekt med fokus på tidiga skeden inom samtliga fält som bygger den attraktiva staden. Skapar, utvecklar och genomför idéstarka projekt tillsammans med våra kunder. Pratar gärna omvärld och projektmöjligheter samt hur vi tillsammans kan skapa värde i form av fantastisk arkitektur.

E-post: jens.larsson@fojab.se
Mobil: +46 761 – 65 61 63

 

Johanna Raflund Tobisson – kompetensområdesansvarig Samhällsfastigheter, specialist vårdbyggnader
Arkitekt med fokus på samhällsbärande arkitektur. Leder FOJABs satsning på samhällsfastigheter med kompetenser inom utbildningsmiljöer, rättsbyggnader, vårdbyggnader och boenden för äldre. Pratar gärna om förändrings- och förbättringsarbete inom vård samt projektmöjligheter med hållbara och beständiga lösningar i en föränderlig värld.

E-post: johanna.tobisson@fojab.se
Mobil: +46 724 – 02 26 35

 

Ylva Åborg – kontorschef FOJAB Stockholm
Arkitekt som brinner för att utveckla befintliga miljöer. Har lång erfarenhet av fastighetsutveckling med många olika typer av program och innehåll från stadsbyggnadsvision till hyresgästanpassning. Pratar gärna om återbruk, klimatneutralt och social hållbarhet.

E-post: ylva.aborg@fojab.se
Mobil: +46 707 – 95 08 80