Torsgatan 26 – ett nytt levande kvarter mitt i Stockholm

På ett av Stockholms mest centrala lägen utmed Torsgatan ligger fastigheten Sabbatsberg 24. Fastigheten har fram till mars 2016 använts som Stockholms Vattens huvudkontor. Byggnaden är ritad av arkitekt Ferdinand Boberg och färdigställdes 1906 som administrationsbyggnad åt Gasverket som sedermera övergick till Stockholm Vatten.

Castellum förvärvade fastigheten våren 2017 och ambitionen är att utveckla Torsgatan 26 till en helt ny mötesplats i Stockholm, en destination med internationell attraktionskraft i en unik miljö där historiska värden möter modern innovation.

FOJAB arkitekter har varit med i förvärvsprocessen och arbetar nu vidare med konceptarbete, program- och systemhandlingar, hyresgästskisser mm.

– Det är ett otroligt spännande projekt med hög ambitionsnivå. Byggnaden är uppförd i jugendstil med fantastiskt fint bevarade detaljer. Fokus ligger därför på att förädla och lyfta fram fastighetens kvaliteter och att se till dess historik och ursprung. Som stöd i projektet samarbetar vi med en byggnadsantikvarie, berättar Jens Larsson som är uppdragsansvarig arkitekt.

Fastigheten kommer att innehålla lokaler som grupperar sig runt flera publika innergårdar. Tanken är att kvarteret ska öppnas upp mot Torsgatan för att tillgängliggöra de nya gårdsrummen för besökare och verksamheter. Nya fantastiska platser kommer att skapas i denna historiskt värdefulla miljö.

Läs mer