Storstad möter småstad och äng på Årstafältet

Variation är ledordet för den nya Stockholmsstadsdelen Årstafältet, och i kvarteret som FOJAB gestaltar åt Nordr ryms såväl storstad som småstad och ängsmark. Det ingår i Etapp 5 som nu har skickats ut på samråd.

Årstafältet är ett av Stockholms utpekade stadsutvecklingsområden, en ny stadsdel som ska rymma 6000 bostäder för 15 000 invånare. På uppdrag av Nordr utvecklar FOJAB ett sammanhållet stadskvarter om 15 904 m² med 149 lägenheter fördelade på sju trapphus i varierande höjd.

Mot huvudgatan får byggnaderna storstadskaraktär av en dubbelhög sockelvåning, grunda balkonger och en harmonisk fasadrytm. Materialen är tunga och färgsättningen går i en gråskala. Hörnet accentueras av ett niovåningshus med ett snedställt hörn inspirerat av Barcelonas stadsplan.

Mot lokalgatorna förändras upplevelsen till småstad. Här är skalan lägre, färgskalan mer kulört och variationen större. Här finns privata entréer till några av lägenheterna via trappor och grunda uteplatser med grönska och sittplatser. Hörnhusens översta våningar är indragna och bildar terrasser.

Den kringbyggda gården hämtar inspiration från sprickdalslandskapets vatten och grönska, där ängsvegetation innesluter hela gårdsrummet. Karaktären andas vila, aktivitet och social samvaro. Gården är indelad i flera mindre vistelseytor, bland annat en gemensam skyddad grillplats/växthus, en aktivitetsyta, en lekplats för mindre barn och många sittplatser. Regnvatten används som en resurs på gården till barnens lek och till bevattning av växter och träd genom fördröjning i de stora planteringsytorna. Gården ska klara att hantera hundraårsregn.