Spadtag för ny domstolsbyggnad

Den 5 december tas ett första spadtag för den nya tingsrätten i Vänersborg. Rättsbyggnaden blir en skarpskuren volym som signalerar pondus och värdighet men också ödmjukhet och öppenhet.

Byggnaden på 6 850 kvadratmeter kommer att ge plats åt både tingsrätten och mark- och miljödomstolen. Den inrymmer cirka 130 arbetsplatser, 11 förhandlingssalar varav två säkerhetssalar, reception med säkerhetskontroll, allmänhetens ytor, personalens kanslilokaler samt intransport och rum för frihetsberövade.

Stort fokus ligger på säkerhet och integritet, med separata entréer in till samtliga salar och separerade flöden i hela byggnaden, där även utrymningsvägarna hålls åtskilda. Byggnaden är också förberedd för en eventuell framtida utbyggnad på ett sådant sätt att säkerhetszoner och flöden säkerställs.

FOJAB är arkitekterna bakom den nya rättsbyggnaden, Hemsö är fastighetsägare och byggherre, Domstolsverket hyresgäst och Serneke entreprenör.

– Det är väldigt positivt för både processen och slutresultatet att Hemsö och Serneke ser värdet i att behålla all kompetensen genom hela projektet. Vi som arkitekter formulerar den bärande idén och ansvarar för utformningen, men det är genom alla inblandade parters engagemang och samarbete som vi tillsammans säkerställer kvaliteten på slutresultatet, säger Kjell Adamsson, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB.

Tingsrätten ligger vid södra infarten till Vänersborg, just där stadskärnans kvartersstruktur möter den lummiga parkmiljön. Den nya byggnaden kommer att ingå i ett sammanhang med äldre institutionsbyggnader och bidra till övergången mellan stenstaden och parken.

Formspråket är i grunden enkelt med några få karaktärsskapande grepp. Fasadens koppargröna keramiska paneler är svagt krökta, vilket ger effektfulla skuggor – lite som vattnets krusning på Vänern. Stora glasytor exponerar byggnadens inre och alterneras med täta partier, väl avvägt för att hantera utsikt, insyn, dagsljus och de höga miljöambitionerna. Planen är att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver.

Den nya domstolsbyggnaden ska stå klar under 2026.