Spadtag för bostadstorn i Nyhamnen

Nu tas det första spadtaget för Godsfinkan 3 i Malmös stadsomvandlingsprojekt Södra Nyhamnen. FOJAB har ritat bostadskvarteret som blir det första mötet med staden för den som kommer med tåget norrifrån: två torn om nitton respektive sexton våningar.

– Vi har velat ta vara på de unika kvaliteterna på platsen; närheten till både stad och hamn, Bangårdsterrassen och Carlsgatans boulevard och den fria utsikten över både Malmö och Öresund, säger Stefan Johansson, arkitekt på FOJAB.

Kvarteret, som FOJAB har ritat åt Malmös kommunala bostadsbolag MKB, är uppbyggt av tre huskroppar – nitton, sexton respektive sju våningar. Här ryms 192 hyreslägenheter, 7 lokaler, garage och utemiljöer. Byggnaden utförs i hållbara material med stor omsorg om detaljer och materialmöten för att skapa en långsiktigt vacker miljö.

Målsättningen har varit att skapa bostäder som kännetecknas av balans mellan funktion, skönhet och hemkänsla med yteffektiva lägenheter och låga drifts- och förvaltningskostnader.

Det ljust grå teglet, murat med reliefverkan kring muröppningar, i kombination med spröjsräcken ger byggnaden ett klassiskt välproportionerat uttryck. De tre huskropparna är utformade som en helhet men med individuell detaljering. Stor omsorg har lagts vid detaljer och materialmöten för att skapa en långsiktigt vacker miljö. Lägenheterna är välplanerade och utformade för att på bästa sätt ta vara på utsikten.