Spaden i marken för omsorgsfullt gestaltat kvarter i Årstaberg

Nu läggs de sista pusselbitarna i utbyggnaden av Årstaberg. På fredagen sattes spaden i marken för husen närmast pendeltågsstationen. På uppdrag av Wallenstam har FOJAB ritat kvarteret som bildar en ny front mot centrala Stockholm.

I det gamla industriområdet vid Årstabergs station växer ett nytt bostadsområde fram med cirka 1 000 bostäder, en skola och en kvarterspark. Åt Wallenstam har FOJAB ritat ett av de sista kvarteren att byggas. Det består av tre hus kring en sluten gård samt ett punkthus och rymmer drygt 400 hyresrätter.

Kraftfull skala
Förutsättningarna är inte de lättaste. Skalan i området är kraftfull, mellan 7 och 25 våningar, vilket är betydligt högre än den gängse i Stockholm. Precis intill stryker stambanan, Södra länken, tvärbanan och ett regionalt cykelstråk förbi och en bit bort går Essingeleden. Pulsen är hög dygnet runt. Av bullerskäl föreskriver därför detaljplanen att betongelement ska användas som fasadmaterial.

– Vi har lagt stor omtanke vid upplevelsen av husen från olika avstånd, berättar Anna Thorell, arkitekt på FOJAB. Kvarteret ligger på en höjd och syns ända från Västerbron, och blir ett inslag i stadens silhuett. Samtidigt ska den som går eller cyklar förbi inte överväldigas av skalan.

Rytm och repetition
Kvarteret ska också kunna upplevas i olika hastigheter.

– När man kommer med tåget söderifrån är det ungefär här man tittar upp och ut och börjar se sig om efter jackan och väskan innan man är framme på Centralen, säger Anna Thorell.

Fasadernas detaljering är gjord i flera lager och på olika nivåer, för att fungera på håll och nära, i snabb fart och i långsam. De föreskrivna betongelementen har fått en tydlig rytm och repetition. Skarvarna är genomtänkt placerade och är en del av gestaltningen som syns långväga. Reliefer och olika ytstruktur skapar skuggspel på nära håll. De spröjsade, glasade balkongerna på två av höghusets sidor blir ett blickfång, medan träfasaden bakom glaset ger en skön känsla för de boende.

Välgörande folkliv
Lokaler i bottenplan med allehanda service kommer att tillföra ett välgörande folkliv till platsen.

– I ena huset planeras det för en livsmedelsbutik, och förhoppningsvis en restaurang, ett apotek och kanske en frisörsalong. I de andra husen kommer det att finns ytterligare lokaler varav en restaurang eller ett kafé mot den nya parken, säger Anna Thorell.

En ny stadsfront
Utöver att husen samverkar inbördes binder de ihop kvarteren omkring. Med sin nedtonade färgsättning gentemot grannarna bildar kvarteret en elegant front för området och en ny stadsfront för Stockholm.