När innerstadens mix förändras

Vad händer när skolor och tandläkare flyttar in i köpcentrum? Per Aage Nilsson är arkitekt på FOJAB med lång erfarenhet av att arbeta med handelskvarter i stadskärnor. Han ser en utveckling mot en större bredd av verksamheter i en och samma byggnad.

Du använder begreppet mixed-use, vad menas med det?

– Enkelt uttryckt avser mixed use-principen att utveckla ett stadskvarter som har en blandning av bostäder, service, kontor och handel. Genom att integrera dem kan platsen utnyttjas på ett mer effektivt sätt och nya kvaliteter skapas i staden.

Vad ser du för trender i utvecklingen av handelskvarter?

– Idag märks till exempel att många butiker söker sig till bottenplan. Lokalerna ska både vara lättillgängliga för kunderna och överblickbara för personalen. Nya krav och önskemål på butiksutformningen kommer till viss del från konkurrensen från näthandeln men också för att innerstäderna blivit mer svårtillgängliga med bil.

– Samtidigt ser vi en ny typ av aktörer som vill dra nytta av centrums attraktionskraft och kundflöden. Det kan handla om vårdcentraler och tandläkare, men även kontor och skolor flyttar in på våningsplanen ovanför butikerna. Det gör att innerstaden får ny mix av verksamheter. Det krävs logistisk förståelse och ofta ombyggnad för att människor med olika ärenden smidigt ska kunna mötas – eller inte mötas. Skoleleverna ska helst inte störa butiksbesökarna exempelvis. Inlastning och sophantering ska inte märkas. Olika entréer kan behövas för verksamheter vid olika tider på dygnet.

– Vårt jobb handlar om att med hjälp god och genomtänkt arkitektur skapa rätt förutsättningar för en mix av verksamheter, så att stadskärnorna kan bibehålla sin attraktionskraft. Vi skapar levande miljöer där människor gärna vill vistas.

Vilka är fördelarna med blandade kvarter?

– Det finns många fördelar med att skapa kvarter med en mix av bostäder och olika typer av verksamheter. Genom att blanda olika funktioner skapas områden där folk vill vistas under dygnets alla timmar och veckans alla dagar. Det är viktigt för städers attraktivitet.

– Samutnyttjandet är en annan viktig aspekt. Genom att flera olika verksamheter samutnyttjar byggnaden kan vi bygga mer effektivt när det gäller gemensamma behov som parkering och logistik. De olika verksamheterna kan också samutnyttja rum och ytor. Till exempel kan skollokaler användas för annan verksamhet kvällstid.

– Ur ett klimatperspektiv är det bra med blandade kvarter. De som bor och lever mitt i staden har inte samma behov av bil. En ytterligare fördel är att butiker och folkliv skapar trygghet för de boende. Fastighetsägarna ser också ett mervärde i att kunna erbjuda de boende närhet till service och handel med mera.

Hur arbetar vi på FOJAB med mixed-use?

– FOJAB har många genomförda mixed use-projekt där vi har sett de samutnyttjande fördelarna med många verksamheter på samma plats. Exempel på projekt är Hansagallerian och Mobilia i Malmö och Studenternas fotbollsarena i Uppsala. I Hansaprojektet har vi arbetat med att förädla två kvarter till en modern och attraktiv handelsplats mitt i centrum av Malmö. Kvarteren har en mixed-use karaktär där shopping, restauranger och kaféer blandas med kontor, skolor, vårdcentral och bostäder.

– I arbetet med Mobilia låg uppdraget i att omvandla Malmös äldsta köpcentrum till ett levande stadskvarter, som en del av Malmös växande innerstad. Med utgångspunkt i det stadsmässiga skapades nya gator, cykelstråk och torgytor kring de nya byggnaderna. Butiker och bostäder tillsammans med restauranger, kaféer, tränings- och kulturlokaler som har andra öppettider än butikerna har bidragit till liv och rörelse både i och kring området nästan dygnet runt.