Planeringsverktyg får forskningspengar

FOJAB arkitekter har av stiftelsen Arkus tilldelats ett anslag på 100 000 kronor för utveckling av ett verktyg för klimatsmart planering. Avsikten med är att mäta, redan i ett tidigt planeringsskede, hur klimatsmart ett projekt kommer att bli. Genom att relatera det till nio kvalitetskriterier får man fram tal på projektets klimatavtryck i form av ton koldioxid per capita.

En basmodell av verktyget finns beskriven i skriften Planera klimatsmart! som en projektgrupp på FOJAB, under ledning av Magdalena Hedman, tog fram under våren.

– Vi tittade på aktuell internationell forskning för att se vilka faktorer och samband som påverkar koldioxidutsläppen, säger Magdalena Hedman. Sedan ställde vi oss frågan: Hur kan vi möta den utmaningen i vår fysiska planering? Och hur gör man kunskapen tillgänglig och mätbar på ett tidigt stadium i planeringen?

De kriterier som projektet ska mätas mot formar sig till tre huvudgrupper:

  • Lokalisering – var i världen ligger det?
  • Struktur – hur kopplar det till omvärlden
  • Transport – hur tar man sig dit och därifrån?

Verktyget kommer nu att kunna utvecklas och fördjupas – avsikten är att göra det mer användarvänligt och målstyrande. Främst är det tänkt att användas av planerare ute i kommunerna i deras strategiska arbete. En av frågorna man ställer sig i projektgruppen är om beräkningsmodellen ska relatera till ett idealfall eller kunna anpassas till den enskilda kommunens egna förutsättningar.

– Vi har, genom våra uppdrag, en ganska god bild av vilka konkreta frågor man brottas med ute i kommunerna, säger Magdalena Hedman. Arkus stödjer praktiknära forskning – det går hand i hand med hur vi vill arbeta. Hela poängen med detta är ta fram ett verktyg som är tillgängligt och relevant.  På så sätt underlättar vi för våra kollegor och samarbetspartners att nå de uppsatta hållbarhetsmålen.

Utvecklingsarbetet beräknas vara färdigt i slutet av 2015. Då är avsikten också att det praktiska verktyget ska finnas tillgängligt att tas i bruk.

 

Stiftelsen Arkus är ett forum för forskning och utveckling inom arkitektur och samhällsbyggnad, vars uppdrag är att initiera, planera och finansiera praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi verkar för och med föreningen Arkus medlemmar, som består av landets ledande arkitektföretag.