Omvärldsanalys stärker FOJAB – och kunderna

Hur ser vår affär ut om tio år? Den frågan är det många företag som ställer sig just nu. FOJAB stärker sitt omvärldsarbete för att rusta sig ­­– och sina kunder – i en föränderlig tid.

FOJAB har utvecklat sitt strategiska arbete för omvärldsanalys. Detta för att kunna fatta välunderbyggda beslut kring den egna marknads-, affärs- och tjänsteutvecklingen, men också för att bli ett ännu bättre stöd för sina kunder.

– Vi vill kunna hjälpa våra kunder att lösa några av de utmaningar de nu brottas med, säger Magdalena Hedman, marknadschef på FOJAB och fortsätter:

– Vi har identifierat fem stora trender som är viktiga att förhålla sig till framöver. Några av trenderna påverkar oss här och nu, medan andra har ett lite längre perspektiv. Klimatet och det ekonomiska läget finns givetvis med, men också trender som handlar om demografi och folkhälsa, om digitaliseringen och möjligheterna som den teknologiska utvecklingen för med sig. Och så tittar vi närmare på en trend som vi kallar arkitekturen bortom objektet, som handlar om hur arkitektur kan bidra med lösningar på flera av vår tids samhällsproblem.

De fem huvudtrenderna har i sin tur analyserats ur fyra olika perspektiv: ekonomi, socialt, miljö och teknologi. Resultatet presenteras på tjugofem olika kort.

– Korten är konkreta verktyg att använda internt och tillsammans med våra kunder, som en språngbräda för vidare diskussion. Med hjälp av korten hoppas vi kunna identifiera både problem och tänkbara vägar framåt, säger Magdalena Hedman.

Först ut att ta del av omvärldskorten var Sydsvenska Handelskammarens medlemmar vid en nätverksträff.

– Vi imponerades alla av presentationen som med tydliga och lättförklarande perspektiv påvisar viktiga aspekter att förhålla sig till framöver. Föredraget väckte nyfikenhet och vi ser fram emot att få möjligheten att låta en bredare krets ta del av FOJABs arbete i en workshop, säger Ulrika Dieroff, chef Affärsservice, Sydsvenska Handelskammaren.

 

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Magdalena Hedman, Marknadschef
magdalena.hedman@fojab.se
+46 708 – 47 05 50