Omsättningsrekord när FOJAB Stockholm fyller 10 år

Från nischat arkitektkontor till fullservicebyrå med projekt i närapå Stockholms alla utbyggnadsområden. FOJABs Stockholmskontor fyller tio år och sätter omsättningsrekord.

FOJAB har funnits i Skåne i drygt 50 år medan representationen i huvudstaden är av kortare datum. Stockholmskontorets första decennium har präglats av stark utveckling och kröns nu med omsättningsrekord trots lågkonjunktur och bistra tider i byggbranschen. Omsättningen för Stockholmskontoret är drygt 44 miljoner kronor, en ökning från föregående år med 45 procent tack vare nya och pågående projekt inom framför allt affärsområdena bostad, stadsutveckling och samhällsfastigheter såsom kunskapsmiljöer.

– Vi har varit förskonade från den dystra utvecklingen i branschen, men vi påverkas såklart ändå när våra kunder och kollegor har det tufft. Vi försöker hjälpa och stötta genom att vara proaktiva och kreativa, säger Ylva Åborg, kontorschef på FOJAB i Stockholm.

FOJABs Stockholmskontor har förändrats en hel del sedan starten för tio år sedan. Antalet medarbetare har vuxit från ett tiotal de första åren till 35. Första tiden låg fokus i huvudsak på stadsbyggnad, bostäder och landskap. Erbjudandet har vuxit till att numera även omfatta kontor, kommersiella lokaler, samhällsfastigheter, kunskapsmiljöer, fastighetsutveckling och inredning.

– Det var en medveten satsning som gjorde att vi nu är ett fullservicekontor, säger Jens Larsson, som var kontorschef 2015–2021 och numera marknadsområdeschef.

Men bredden vore ingenting om den inte parades med spets. FOJAB förknippas med arkitektur med hög verkshöjd, forskningsnära samarbeten och innovation som driver hållbarhetsarbetet i branschen framåt.

– Vi har knutit till oss väldigt duktiga medarbetare och det finns en oerhörd samlad kompetens inom FOJAB. Våra kunder ska kunna lita på att de kan komma till oss med precis vad som helst och alltid få tillgång till den främsta expertisen. Vi är spretiga men ändå sammanhållna – och levererar alltid arkitektur på en hög nivå, säger Jens Larsson.

FOJAB finns numera representerat i projekt i merparten av Stockholmsregionens utbyggnadsområden, som exempelvis Lövholmen, Marievik, Årstafältet, Hornsberg, Ulvsunda, Riksby, Barkarby och Slakthusområdet.

– Vi har fantastiska kunder som gett oss möjlighet att jobba med väldigt fina projekt, som bidrar till att bygga staden, säger Ylva Åborg.

FOJAB finns utöver Stockholm och Malmö även i Helsingborg och Göteborg.