Olika modeller för en bra stad

För 8:e gången arrangerade Stockholmskontoret Arkitektursalongen, denna gång med temat ”Olika modeller för en bra stad”.

Sedan kontoret startade i Stockholm har arkitektursalonger arrangerats. Salongen har som mål att skapa ett forum som kan driva god arkitektur, inspirera intressenter och skapa diskussion och debatt i olika frågeställningar.

På Stockholmskontorets åttonde Arkitektursalong debatterades ”olika modeller för en bra stad”. Salongen inleddes av arkitekt Robert Lavelid som beskrev hur det moderna Paris byggdes upp under Haussmanns period på 1800-talets andra hälft. Denna evidensbaserade stadsbyggnadskonst blev sedan en inspiration till paneldiskussionen.

Lars Marcus, professor i Stadsbyggnad på Chalmers berättande om att man på högskolan också arbetar med fakta och evidens som underlag till stadsbyggandet. Detta är även fallet i Göteborgs stad, vilket framkom när stadsbyggnadsdirektör Agneta Ericson Hammer presenterade hur Göteborg arbetar med dessa frågor. Johanna Wiklander, stadsarkitekt i Linköping, betonade vikten av att arbeta med arkitektur och form också. Det blev sedan en intensiv, intressant diskussion och som alltid bjöds åhörarna in i samtalet.

Slutsatsen var att det är svårt att hitta en modell som kan gälla överallt, men att mycket fakta ändå kan utgöra basen när vi bygger städer och stadsdelar.