Ögonmottagningen först att flytta in i Helsingborgs lasaretts Östra flygel

FOJAB arkitekter och BSK Arkitekter har tillsammans ansvaret för den stora omvandlingen av Helsingborgs lasaretts huvudbyggnad. Nu är första etappen färdig och den Östra flygeln börjar bli klar för inflyttning. Först att flytta in i de nya lokalerna är ögonmottagningen.

Helsingborgs lasarett byggs om för att möta framtidens krav på moderna vårdavdelningar och behandlingsmetoder. Målsättningen är att skapa en generell och flexibel struktur som ska kunna fungera för olika sorters verksamheter framöver.

Den första etappen har omfattat program-, system-, och bygghandling för de 12 000 m² som utgör Östra flygeln i lasarettets karaktäristiska korsformade byggnad. Flygeln har renoverats helt både invändigt och utvändigt, alla tekniska system har bytts ut och fasaden är ny. Ögonmottagningen/Operation på plan 15 är först med att flytta in i nya lokaler, sedan följer en planvis inflyttning av vårdavdelningar.

En viktig utgångspunkt i projektet har varit orienteringen och ljuset i lokalerna. Ögonmottagningen får en enkel och tydlig planlösning med stora glaspartier som släpper in dagsljus från alla håll. Färger och materialval är genomgående ljusa med träinslag, och genomsyrar hela flygeln. Det har skapats mer och bättre utrymmen för både personal och patienter.

– Som arkitekter kan vi göra stor skillnad för patienter och personal. De mjuka värdena är väldigt viktiga. Jag tänker då på utblickar, dagsljus, vackra färger och bra material. Den fysiska miljön ska vara både vacker och funktionell, säger Anna Hjort, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB arkitekter.

Nu börjar arbetet med att tömma den Norra flygeln som ska få en lika omfattande renovering och beräknas stå klar 2019. Motsvarande arbete planeras för Södra och Västra flygeln under 2019-2023.