Ny delägare i FOJAB

Vid FOJABs senaste ägarmöte valdes Rebecca Saaby Mehlum in som ny delägare. Rebecca Saaby Mehlum har varit anställd på FOJAB i Helsingborg sedan kontoret startade 2014, där hon har varit ateljéansvarig de senaste två åren.

– Rebecca har under sin tid som ateljéansvarig tagit stort ansvar för ateljén och FOJABs position i Helsingborg. Hon har ett naturligt och tryggt ledarskap för gruppen och arbetar aktivt med arkitekturdiskussionen i sin ateljé

– Rebecca har integritet och förtroende hos de som hon har omkring sig. Hon verkar för att bygga en gemensam kultur med de övriga kontoren och vi bedömer att hon är en nyckelperson i företaget, säger VD Daniel Nord.

– Jag är tacksam för förtroendet och det är såklart roligt med fina ord på vägen i mitt arbete. Jag tycker framförallt att det är både roligt och viktigt att jag får representera Helsingborgskontoret i detta forum och ser mycket fram emot arbetet som detta för med sig framöver, säger Rebecca Saaby Mehlum.

Rebecca Saaby Mehlum
Arkitekt SAR/MSA utbildad vid Royal School of fine Arts and Architecture I Köpenhamn. Rebecca arbetar med varierande arkitekturprojekt, bland annat inom retail, djursjukvård, idrott och bostäder, såsom Idrottsområde Kristianstad, olika projekt för IKEA samt bostadsprojektet Mässhaken i Helsingborg.

 

För ytterligare information:
Daniel Nord
daniel.nord@fojab.se
+46 706 – 87 88 82

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57