Neonatalavdelningen på Helsingborgs lasarett står färdig

I mars öppnade Helsingborgs nya neonatalavdelning i den Östra flygeln på lasarettet. FOJAB arkitekter har i samarbete med BSK arkitekter utformat en modern intensivvårdsavdelning för att möta dagens och framtidens neonatalvård med fokus på patient- och familjecentrerad vård.

Intensivvårdsavdelningen är till för barn som föds för tidigt eller på annat sätt är sjuka och behöver behandling efter födseln. Den nya neonatalavdelningen är byggd för totalt tolv vårdplatser. Av dem är fyra IVA-salar, sju vårdplatser är samvårdsplatser för mamma och barn och ett är isoleringsrum.

FOJAB fick uppdraget att utforma en avdelning som kan möta dagens och framtidens krav på en effektiv och trygg vårdverksamhet och inte minst, en så behaglig miljö som möjligt för de föräldrar som kommer att vistas på avdelningen. De gamla lokalerna var trånga och utformningen var inte i linje med modern neonatalvård. Dagens neonatalvård sätter barnet och familjen i centrum och menar att föräldrarna skall vara tillsammans med sitt barn under hela vårdtiden. Det ska också finnas möjlighet till samvård, d.v.s. att den sjuka mamman kan vårdas på samma rum som det nyfödda barnet.

– Ombyggnaden är en viktig framtidssatsning som ger trygghet för föräldrar och deras barn och samtidigt en bättre arbetsmiljö för personalen. De nya lokalerna är större, ljusare och byggda för vård i enpatient/familjerum, vilket sätter patient och familj i fokus och minskar risken för infektionsspridning på avdelningen. Barnen kan vara mycket känsliga och det är viktigt att miljön runt barnen anpassas så att de kan utvecklas och växa i sin takt, säger Anna Hjort, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB.

En viktig utgångspunkt vid arbetet med avdelningen har varit dagsljuset, med fokus på mycket glas och utblickar. Patientrummen har utformats med glasdörrar för att personalen ska kunna ha uppsikt över patienten, samt för att släppa in mer ljus i lokalerna. Färger och materialval är genomgående ljusa med träinslag och genomsyrar hela östra flygeln.

– Tillsammans med FOJAB har vi ett team som under lång tid och med hög kvalitet framgångsrikt arbetat med de nya vårdavdelningarna. Projektet har gett oss möjlighet att utveckla vår erfarenhet av stora sjukhusprojekt för Region Skåne och att växa som kontor i Malmö. Med denna kapacitet går vi nu vidare med en rad nya delprojekt inom ramen för det nya sjukhuset. Bland annat nya fasader, ny gods- och logistikcentral och laboratorier, säger Måns Adamson, affärsansvarig för vård på BSK Arkitekter.

För ytterligare information:
Anna Hjort
anna.hjort@fojab.se
+46 702 – 91 33 60

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57