Möllan Voices – Empowering the Local Perspectives

FOJAB har blivit utvalda att vara en del av ”Malmö in the Making”, Malmö stads satsning för att utforska vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan forma stadens utveckling.

Under Malmö in the making vill vi bidra med en programpunkt, där vi tillsammans med verksamma, företagare och boende på Möllan utforskar olika perspektiv för vad det är som gör att Möllan är en bra plats att bo och verka på.

FOJABs programpunkt MÖLLAN VOICES – EMPOWERING THE LOCAL PERSPECTIVES vill utforska hur flera olika lokala perspektiv kan komma till tals i stadsutvecklingsprocessen och hur olika framtidsbilder kan se ut.

Varför gör vi det?
Syftet med vår programpunkt MÖLLAN VOICES – EMPOWERING THE LOCAL PERSPECTIVES är att:

  • Utforska varför boende och verksamma på möllan väljer att vara där, hur de använder det publika rummet i sin stadsdel och vad de har för drömmar och visioner för Möllans framtid.
  • Undersöka alternativa metoder för att ge boende och verksamma i en stadsdel möjlighet att påverka stadsutvecklingen i deras område.
  • Skapa en bättre grund för arkitekter att uppfylla sin uppgift att ta in och förstå en hel stadsdel och de olika perspektiv som finns där, för att hållbart kunna planera för framtidens Möllan och Malmö.
  • Involvera och arbeta tvärdisciplinärt och visa och stärka Malmös mångfald och olikheter.
  • Skapa en Möllanguide, för Möllan idag och för Möllans framtid, av och för Möllanbor, verksamma och företagare på Möllan.

Vad vill vi göra?
Den första delen av vår programpunkt är en undersökning av det lokala! Med hjälp av en enkät kommer vi att samla in information, tankar och idéer från boende, verksamma besökare och företagare på Möllan. Därefter kommer kreatörer (bildskapare, fotografer, musiker etc.) tolka och gestalta enkätsvaren. Vår idé är att kreativa personer får skapa sina egna verk och framtidsbilder av Möllan. Varje kreatör kommer att ställa ut sina verk i FOJABs lokaler under varsin vecka i september. Då bjuds också allmänheten in för att ta del av framtidsbilderna.

Den sista delen i vårt program kommer att bli en Arkitektursalong den 27e september på temat kultur, kunskap och stadsutveckling. Då diskuterar vi resultatet och visar alla framtidsbilder. I panelen deltar bla Anna Jonsson, docent och organisationsforskare vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet och SIR, Stockholm School of Economics Institute for Research, vid Handelshögskolan i Stockholm. Anna har även skrivit ett debattinlägg om Malmö in the Making där hon påtalar hur viktigt det är att fundera över hur kunskapen och lärdomarna av en bredare dialog tillvaratas i projektet.

Mer om Malmö in the Making på malmo.se

Kontaktpersoner:
Magdalena Hedman
Nellie Stenvall