Model Manager, en ny roll på arkitektkontoret

God samordning är A och O för att för att föra en 3D-projektering i hamn. En BIM-modell innehåller den samlade informationen om hela byggnaden, och ritningarna genereras direkt ur modellen. Det innebär att samtliga inblandade, konsulter såväl som arkitekter, behöver ha en gemensam arbetsmetodik, som skapar ordning och reda.

På FOJAB arkitekter har vi under flera år jobbat målmedvetet med detta. Vi har utarbetat metodblad, iordningställt mallfiler och byggt upp bibliotek med bra objekt som kan användas i många projekt. Med tiden har ett nytt ansvarsområde inom projektgrupperna växt fram – att hålla ordning i modellen. De som tar på sig detta kallar vi Model Managers och de har en central roll. Deras arbete ger goda förutsättningar för övriga medverkande att snabbt och säkert producera de handlingar som behövs.

Viktiga uppgifter är att:

  • Resa upp modellen från de tidiga underlag som finns
  • Ställa in vyer för olika sorters arbete och granskning
  • Lägga upp vyer för export av information till övriga konsulter
  • Ta emot och länka in underlag från övriga konsulter och hålla det uppdaterat
  • Skapa ritningar och ritningsvyer
  • Åtgärda fel och varningar i modellen

Mårten Fridberg, som är CAD-ansvarig på FOJAB arkitekter, har under det senaste året utbildat mer än 15 ingenjörer och arkitekter. Flera av dem jobbar nu i våra uppdrag som Model Managers, vilket höjer kvaliteten och sparar tid.