Mobilia belönat med Malmö Stadsbyggnadspris

Mobilia, Malmös äldsta köpcentrum, utvecklas nu till att omfatta 66.000 kvm handel, service och bostäder – i realiteten en ny stadsdel, med en helt egen identitet. Platsen skriver industrihistoria vilket också är tydligt i arkitekturen där nytt och gammalt samspelar. Här under de sågtandade taken arbetade under det gångna seklet som mest över 3000 personer, huvudsakligen kvinnor, i Malmös blomstrande textilindustri.

– Det är helhetssynen i omvandlingen av Mobilia som Kommittén för Stadsbyggnadspriset belönar. Man har med omsorg bevarat den äldre bebyggelsen och till denna adderat ny bebyggelse med lyhördhet för platsen. Området har fått nya funktioner och nytt innehåll, utan att områdets industrihistoriska betydelse gått förlorad, säger Carina Svensson, ordförande i Malmö stadsbyggnadsnämnd och i Kommittén för Stadsbyggnadspriset.

– Mobilias omvandling är ett bra exempel på förtätning och blandad stad och visar hur kvarteren runtomkring skulle kunna utvecklas. Nya verksamheter och bostäder har tillkommit, nya stråk och mötesplatser har skapats samtidigt som marken har använts resurseffektivt inom staden, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.