Malmö in the making – Välkomna till FOJAB!

Brukardialog och samråd i all ära – hur säkerställer vi att de lokala perspektiven kommer fram i den traditionella stadsutvecklingsprocessen och kan påverka stadens utveckling? Vad vet vi, arkitekter och stadsplanerare, på djupet om hur de som bor, arbetar och vistas i en stadsdel upplever sin omgivning? Vilka emotionella värden som är kopplade till en viss plats och vad som formar dess identitet?

”Möllan Voices – Empowering the Local Perspectives” är vårt bidrag till Malmö in the Making, Malmö stads satsning för att utforska vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan forma stadens utveckling.

Metodikutveckling – Testbädd Möllan
Vi har använt stadsdelen Möllevången som testbädd och undersökt alternativa metoder för att ge boende och verksamma på Möllan möjlighet att komma till tals och påverka stadsutvecklingen i sitt område.

Med hjälp av företagen Perspetivo och Maptionnaire har vi utvecklat en metodik för att samla in information, tankar och idéer som skiljer sig från den traditionella enkätundersökningen. Syftet är att skapa en bättre grund för arkitekter att ta in och förstå en hel stadsdel och de olika perspektiv som finns där.

Upplev tolkningarna
”Möllan Voices” handlar om att ta in nya krafter i stadsutvecklingsprocessen, så vi har även låtit olika kreatörer tolka svaren från undersökningen. Verken ställs ut för alla att ta del av under fyra fredagar i september på FOJABs kontor på Friisgatan 28 i Malmö kl 14–17:

1/9: AI-tolkning med hjälp av ChatGPT och Midjourney

8/9: Fotograferna Emil Bjerenius och Linus Åkesson

15/9: Konstnären Sara Almosaibi Jasas

22/9: Designern Li Odén

Välkommen på Arkitektursalong
Vi bjuder också in till en Arkitektursalong den 27/9 på vårt Malmökontor (Friisgatan 28) på temat kultur, kunskap och stadsutveckling, där vi diskuterar metoden, resultatet och kreatörernas verk. I panelen finns bland andra Anna Jonsson, docent och organisationsforskare vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet och SIR, Stockholm School of Economics Institute for Research, vid Handelshögskolan i Stockholm.

Mingel och utställning från kl 17, panelsamtalet startar kl 18. Alla är välkomna, anmäl dig här.