Malmö fotbollstadion

Arbete med Malmö fotbollstadion pågår och invigning är planerad till ht 2009.