Malmö behöver en ny Pildammspark

FOJAB arkitekter deltar i utställningen DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö. Utställningen visas 23 augusti – 23 september på Form/Design Center i Malmö och värdar är Sveriges Arkitekter och Form/Design Center.

I sin medverkan har FOJAB sökt svar på frågan hur en socialt hållbar utveckling kan säkerställas när staden växer och hur offentliga platser och parker ges tillräckliga värden för kommande generationer. Genom att analysera malmöbornas smultronställen har de närmat sig svaret på hur arkitekter kan skapa framtidens livsmiljöer.

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad och kommer att fortsätta förtätas och utvecklas med ny bebyggelse de kommande åren. Malmö är också den tätort i Sverige där flest människor måste dela på varje park och ännu fler kommer att behöva dela på samma ytor när staden växer.

– Vi har velat ta reda på vilka platser i Malmö som malmöborna tycker bäst om, vilka platser som är de riktiga smultronställena. Resultatet, och vårt förslag på framtida livsmiljöer, presenteras på utställningen, säger Magdalena Hedman, landskapsarkitekt LAR/MSA på FOJAB.

En öppen vernissage hålls torsdag 23 augusti kl. 17-19 och då finns representanter från FOJAB på plats för att berätta mer om sitt projekt, som har resulterat i en bok.

– Jag kan redan nu avslöja att vi anser att Malmö behöver en ny Pildammspark, avslutar Magdalena Hedman.

Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd. I utställningen DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö diskuterar arkitektkontor, offentliga aktörer och universitet i södra Sverige vad som är viktigt för framtidens arkitektur – från inredning till husarkitektur, landskap och stadsutveckling.

 

För ytterligare information:
Magdalena Hedman
magdalena.hedman@fojab.se
+46 708 – 47 05 50

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57