Lunds stadsbyggnadspris till flerbostadhus vid Kulturen

Pontus Tebäck på FOJAB vinner Lunds stadsbyggnadspris 2023 för ett flerbostadshus i centrala Lund. Femvåningshuset är en modern tolkning av klassiska ideal som på ett förebildligt sätt fyller en lucka i staden, menar juryn. Det är nionde gången priset delas ut för en FOJAB-byggnad.

Det prisade huset ligger mitt i de kulturhistoriska kvarteren med Kulturens museiområde på andra sidan gatan. Sedan 1950-talet har tomten varit obebyggd och använts som parkeringsplats.

Det nya huset ansluter i material och färg till sin omgivning – ett jugendhus från förra sekelskiftet på ena sidan och ett tvåvåningshus från 1860-talet på den andra – men har sin alldeles egna karaktär. Fasaden är i ljus slätputs med inslag av granit, sandsten och koppar, samt ek i entrépartierna. Mot gatan vetter balkonger med strama smidesräcken.

Juryn skriver i sin motivering:

”Lunds stadskärna har berikats med ännu ett vackert hus när en tidigare lucktomt på Stora Algatan fyllts med nytt och nyttigt innehåll.

Det nya bostadshuset har med sin fina gestaltning, genomarbetade detaljer och vackra materialval inordnats i ett kvarter med mycket höga kulturvärden och byggnaden har med självklarhet landat på platsen.  

Gatufasadens harmoniska proportioner och anpassade skala möter på ett fint sätt intilliggande byggnaders olika volymer. Klassiska ideal har tolkats i modern tappning med genomgående hög arkitektonisk kvalitet, från sockel till nock.

På mycket begränsad yta har nya centralt belägna bostäder tillskapats och ett sår i stadsväven har läkts. Byggnaden är förebildlig för hur en lucka i staden kan omvandlas och fyllas med liv.”

Pontus Tebäck tog emot priset i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari.

– Det är en stor ynnest att få bidra med ett nytt lager i en stadsväv med tusenåriga anor. Byggnaden är resultatet av ett flerårigt grupparbete där ett stort antal människor bidragit: en lång rad fantastiska kollegor på FOJAB, en ovanligt engagerad byggherregrupp öppen för oortodoxa lösningar och ett stadsbyggnadskontor som i varje steg hade vår gemensamma stadsmiljös bästa för ögonen, säger Pontus Tebäck.

Det är nionde gången som Lunds stadsbyggnadspris delas ut för en FOJAB-ritad byggnad.

– Huset på Stora Algatan är ett elegant exempel på hur man på ett lyhört men samtidigt egensinnigt vis kan förhålla sig till de klassiska idealen. Vi är glada att Lunds kommun lyfter fram det och vi är så stolta över utmärkelsen! Lund är en stad som ligger oss varmt om hjärtat eftersom det var här FOJAB startade för 52 år sedan och det gör förstås att priset känns extra speciellt, säger FOJABs vd Daniel Nord.

Fakta
Projekt: Kv Sankt Mikael 16, Lund
Ansvarig arkitekt: Pontus Tebäck, FOJAB
Beställare: RO Properties och Hexiron
Omfattning: Ca 3000 m²
Färdigställt: 2021

Lunds stadsbyggnadspris
Syftet med priset är att premiera arkitekter eller andra byggaktörer, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid ska särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, skönhetsvärden, väl gestaltad livsmiljö och god funktion.