Lunds nya ridhus en hållbar satsning på unga

Två sammanbyggda ridhus, där fyra lektioner kan hållas samtidigt och med gott om plats för tävlingar, och ett stall för femtio hästar med direkt koppling till hagarna utanför. Det är FOJABs plan för Lunds nya ridhus. Nu är bygglovshandlingarna inlämnade.

– Det är en anläggning som har miljö och hälsa i fokus, både elevernas, personalens och hästarnas, säger arkitekt Mats Molén. Och det är en väldigt bra tävlingsarena.

I det öppna slättlandskapet norr om Lund kommer den nya ridanläggningen att lysa. Väggarna är transparenta och ljuset flödar ut på kvällarna. Ridanläggningen har kommit ett steg närmare förverkligande, när bygglovshandlingarna nu har lämnats in till kommunen för granskning och beslut.

Frigående hästar
På det 12 hektar stora området ryms enligt förslaget ett hästskoformat stall, två ridhus med bland annat omklädningsrum och kafé, en utomhusbana och rasthagar. Runt hela området är planerat en cirka 1,5 km lång ridväg. I stallet finns plats för femtio hästar och utsläppet till hagarna sker direkt från hästboxen.

 Ofta är hagarna en bit bort, men här ligger stallet mitt i. Varje box har sin egen dörr i ytterväggen rakt ut i hagen, säger Mats Molén som har ritat flera ridanläggningar.

Plats för träning och tävling
I ridhuset ­– som egentligen är två sammanbyggda separata ridhus ­– kan fyra lektioner hållas samtidigt. Eller träning i det ena och tävling i det andra, då det ena ridhuset försetts med läktare och domartorn.

 Det finns en ambition från kommunens sida att satsa på flickdominerade aktiviteter och här får vi en modern anläggning som fyller våra behov och som främjar en bra verksamhet. Och det går enkelt att ta sig dit till med cykel eller buss, säger Johan Rygge Zellbi, projektledare på Lundafastigheter.

Trä som inger trygghet
Ridhusflyglarna ligger i vinkel mot en gårdsplan med en utomhusbana. Här märks kopplingen till de skånska gårdarna och fälten utanför. Byggnaderna är okonstlade i synliga, uttrycksfulla konstruktioner och material som är lätta att förstå och som ska förmedla en känsla av trygghet.

 Det är en bruksarkitektur med kända former och enkla material som man ska känna igen sig i. Trä ger en känsla av vänlighet och trygghet, en förnimmelse av barndomens snickrande, säger Mats Molén.

Lundafastigheter beräknar att ridhuset är klart att tas i bruk i början av 2023.