Lunds nation

Lunds Nation köper Landsarkivet i Lund för att bygga nya studentbostäder. Projektet består av både ombyggnad och nybyggnad och omfattar ca 100 bostäder. När Landsarkivet flyttar ut 2012 kommer lokalerna byggas om till lägenheter, samtidigt som en ny byggnad byggs på gården.

– Förändringen från arkiv till studentbostäder symboliserar vår tids kunskapssamhälle: fler och fler väljer att studera och informationsflödet är så stort att arkiven inte får plats i sina gamla lokaler, säger Kjell Adamsson från FOJAB arkitekter.

FOJAB arkitekter har sedan 2002 arbetat tillsammans med Lunds Nation för att bygga fler studentbostäder. Ett tiotal platser har undersökts varav vissa fortsatt är aktuella. Universitetets rektor Per Eriksson och stadsbyggnadsdirektören Inga Hallén är båda positiva till projektet.

Inflyttning beräknas till 2014.