LKF bygger nya attraktiva lägenheter i centrala Lund

LKF kommer att bygga cirka 135 nya lägenheter i centrala Lund, i korsningen Brunnsgatan och Arkivgatan. I anslutning till lägenheterna planeras lokal för Träffpunkt åt Vård- och Omsorgsförvaltningen. FOJAB arkitekter står bakom utformningen av de nya bostadshusen och ansvarade också för formgivningen av studentlägenheterna i gamla Landsarkivet som ligger i anslutning till det nya projektet. Byggstart för de nya bostadshusen planeras till hösten 2016.

– Vårt mål med projektet är att skapa attraktiva bostäder till ett bra pris, med god kvalitet och närhet till centrala Lund. FOJAB har lyckats kombinera ett vackert utförande med en rationell tanke kring produktion och genomförande, säger Håkan Ekelund, VD för LKF.

I FOJAB:s förslag för västra delarna av kvarteret Arkivet 5 ingår fem hus med totalt cirka 135 lägenheter i varierande storlek – från ett rum och kök till fyra rum och kök. Alla lägenheter kommer att ha balkonger eller generösa terrasser. Byggnaderna kommer att vara kompakta vilket medger en hög energieffektivitet. I förslaget ingår också en vacker utemiljö med attraktiva innergårdar för spontana möten.

Variationer på tegel
För det nya projektet har FOJAB arkitekter föreslagit variationer på temat tegel. Samtliga fem hus kommer att byggas i tegel men med individuell utformning så att de passar in i stadsbilden.

– Vi har valt att dela upp projektet i flera och mindre huskroppar för att bygga vidare på platsens skala. Byggnaderna blir en modern tolkning av de äldre Lundensiska sadeltakshusen, säger Joachim Lundquist, uppdragsansvarig arkitekt för projektet.

Samlingsplats för äldre
I ett av husen planeras lokal för Träffpunkt att uppföras. Det blir en samlingsplats på cirka 400 kvm för äldre. En del av lägenheterna i projektet planeras för servicelägenheter med tillgång till personal.

Under våren 2015 börjar FOJAB arkitekter ta fram ritningar för de fem byggnaderna och utemiljöerna. LKF planerar att upphandla entreprenör under våren 2016 och under hösten 2016 förväntas byggstart av projektet.

I FOJAB:s arkitektteam ingår Joachim Lundquist, Stefan Johansson, Mikael Pettersson, Mattias Hedberg Ek och Daniel Nord.