Kvarteret Stadsporten, Karlskrona – World Trade Center

Mitt emot Karlskrona centralstation pågår bygget av World Trade Center; ett energieffektivt och flexibelt kontorskvarter i hjärtat av en framväxande stadsdel.

World Trade Center är ett kontorshus med formen av ett klassiskt stadskvarter – enkla volymer omkring en lummig gård. Fasadens komposition lånar från Karlskronas historiska gatubilder, samtidigt som ett underordnat band av låga fönster skapar ljusa och särpräglade inre rum. Ovanpå sockelvåningen som öppnar sig mot staden skapar fasadens veckade struktur ett skuggspel som påminner om stadskärnans läkter och pilastrar. Cortenstålets matta och varma toner knyter an till såväl Falu Rödfärg som lokal industrihistoria.

– Fasadmaterialet cortenstål är rustikt och robust och förankrar huset till platsen, en stadsdel som många förknippar med en historia av båtbyggande och varvsindustri. Byggnaden kommer att åldras med värdighet, säger ansvarig arkitekt Stefan Johansson.

Den nya stadsdelen Pottholmen är en länk mellan Pantarholmen och Trossö, och utgör en smal landstrimma mellan Borgmästarefjärden och Kofferdiredden. Pottholmen är i färd att transformeras från ett bangårdsområde med låg framkomlighet till ett nytt nav i Karlskrona, där World Trade Center blir en portalbyggnad. Kontorshuset planeras att stå färdigt i december 2020, och kommer då att välkomna besökare och stadsbor till en dynamisk ny stadsdel.