Kv. Vélo – ett hållbart kvarter i historisk varvsmiljö

Kv. Vélo har ett framträdande läge i Dockan, Malmö. En plats där spåren från varvsindustrins tid möter en urban stadsdel under framväxt. Här har FOJAB ritat ett bostadskvarter med stort fokus på den urbana kontexten, hållbarhet, tillgänglighet och ökad cykelanvändning.

Projektet har tydligt hållbarhetsfokus, vilket avspeglar sig i en tidlös arkitektur med beständiga material och väl genomarbetade detaljer. Det gamla varvsområdet präglas av material som tegel, betong, stål och glas vilket tas upp i det nya kvarteret. Fasaderna i rött tegel och reliefmurning knyter an till industriarkitekturen ger ett skiftande skuggspel. Mot parken och innergården muras fasaderna i stället med ljust tegel som förstärker upplevelsen av ljus.

En annan viktig del av hållbarhetsaspekten har varit låg energiförbrukning och möjlighet till ett mer bilfritt boende. Huset har certifierats enligt miljömärkningen Svanen, vilket garanterar att arbetet bygger på en grön filosofi med fokus på etik, kvalitet och långsiktighet. Möjligheter till ett hållbart resande har också varit en viktig förutsättning. Med generösa och lättillgängliga ljusa cykelrum i markplan är det smidigt att parkera då utrymmena nås från både innergård och gata. De boende får även tillgång till elbilar, lådcyklar drivna av förnybar el samt en bilpool.

Kvarteret rymmer 144 välplanerade bostäder i olika storlekar vilka är orienterade kring fyra trapphus. Samtliga lägenheter har balkong eller uteplatser. De indragna terrassvåningarna högst upp skapar utrymme för stora uteplatser i flera väderstreck, vilket också ger plats för t.ex. odling. I entréplanet samlas gemensamma funktioner för de boende, som genomgående entréer och uppglasade cykelrum som skapar visuell kontakt med den grönskande innergården. Innergården ramas in av tre radhus i två plan, med egna uteplatser mot innergården och parken.

– Vår utgångspunkt för kvarterets gestaltning är den industriella karaktären, den urbana kontexten och aktiveringen av entréplanet som ger kvaliteter och liv även till närmiljön. Hållbarhetsaspekterna har varit tongivande genom hela projektet, säger Emma Carlbom, uppdragsansvarig på FOJAB.