Kulturcentrum i Kina – där öst möter väst

Mitt i den myllrande staden Kunming, i södra Kina, finns en mötesplats mellan öst och väst. Här bedrivs sedan år 2000 TCG Nordica, ett skandinavisk-kinesiskt kulturcentrum med målsättning att skapa en möjlighet till upplevelser och reflektion kring livet, konsten och människan. Verksamheten har uppmärksammats både nationellt och i Skandinavien och betraktas som en förebild och förnyare av kulturlivet i Kina.

På TCG Nordica pågår konstutställningar, dans, föredrag, studiecirklar, filmkvällar, och konserter i alla genrer. En stor del av verksamheten är utbildning och kulturutbyte. Här drivs bland annat en folkhögskolekurs för svenska elever, och dansutbildningar i både kontemporär och traditionell kinesisk dans. Det sker också aktiva utbyten mellan svenska och kinesiska konstnärer både på plats i Kunming och genom besök i Skandinavien. Arbetet utgår från visionen att ”stimulera till reflektion kring människans värde uttryckt i olika konstformer”. Man välkomnar alla konstformer och människor från olika sammanhang och bakgrund som vill mötas i dialog och utbyte genom kreativa uttryck. TCG Nordica har snabbt blivit ett av Kunmings främsta gallerier och en populär mötesplats för stadens invånare. TCG Nordicas tidigare General Manager Wu Yue Rong har nyligen tilldelats Kungliga Nordstjärneorden för detta arbete.

TCG Nordica står nu inför en flytt från sina befintliga lokaler. I samband med flytten har FOJAB arkitekter fått förtroendet att ta fram ett konceptförslag. I det ingår planlösning, material, ytskikt, inredning och principiella tekniska lösningar för de nya lokalerna i ett helt nyproducerat område.

Utformningen kommer att präglas av nordiska material och enkelhet och inbjuda till multianvänding av lokalerna. Alla golv, inte bara scengolvet, i de publika delarna anpassas för dans och samtliga väggar för hängning av konst. Lokalerna ska vara föränderliga och välkomnande och därigenom stimulera till återkommande besök. Lokalerna kommer också att rymma ett bageri med stort café som möter besökarna.

Målsättningen med projektet är att arkitekturen ska kunna bidra till TCG Nordicas vidare utveckling och fortsätta bygga varumärket. Arkitekturen kan bidra till att befästa deras goda rykte och positionera dem starkare på marknaden. Flytten innebär att TCG Nordicas verksamhet blir mer tillgänglig, synlig och sätts i ett större sammanhang. Det skapas exempelvis möjligheter att kunna erbjuda skandinaviska företag att ta dit sina kunder och visa utbytet mellan kinesisk och skandinavisk kultur.

”Genom arkitekturen skulle TCG Nordica kunna vidga kulturmötet och förse kinesiska och svenska företag en mötesplats i en kulturell och inspirerande miljö.”
– Viveca Rosencrantz, ansvarig arkitekt