Kolkajen nominerat till Sveriges arkitekters planpris 2017

Sveriges Arkitekter har nominerat Stockholms stads planarbete med Kolkajen till årets planpris. Vi är väldigt glada och stolta över att FOJAB arkitekter är involverade i projektet.

Kolkajen är en del av Stockholms storsatsning på utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och ett av Sveriges största utvecklingsområden. Stockholm vill skapa goda förutsättningar för cyklister och fotgängare, och ambitionen är att skapa en så bilfri stadsdel som möjligt. Antal parkeringsplatser per lägenhet är lågt. Den mest hållbara och klimatsmarta stadsdelen i Sverige ska byggas.

Nomineringen i Kolkajen avser bland annat arbetet med detaljplan och gestaltningsprogram. FOJAB arkitekter arbetar för närvarande med att ta fram samtliga detaljplaner, gestaltningsprogram samt program och systemhandling för gatu- och lekmiljöer i området. FOJAB har, genom en tidigare prekvalificering och parallellt uppdrag, ingått ramavtal med Stockholms stad för det fortsatta arbetet. Karin Fagerberg är plankonsult för FOJABs räkning i projekt Kolkajen N Djurgårdsstaden.

Planpriset delas ut för att stimulera och ge spridning åt goda exempel av bra svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad. Det instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter.

Vinnaren av Planpriset presenteras på Arkitekturgalan den 28 november på Cirkus i Stockholm.