Karin Fagerberg ny styrelseordförande i Sustainable Business Hub Scandinavia

Karin Fagerberg är till vardags verksam som CCO och uppdragsansvarig arkitekt med inriktning på samhällsplanering på FOJAB arkitekter. Sedan några månader tillbaka är Karin också ny styrelseordförande i miljötekniknätverket Sustainable Business Hub Scandinavia.

Nätverkets vision är att södra Sverige ska utvecklas till en världsledande region inom cleantech innan 2020. Uppdraget är att verka för ökad konkurrenskraft och export hos regionens cleantechföretag.
För att utveckla sina affärer både i Sverige och på exportmarknaden arbetar man i klusterform med olika projekt. Ett av dem är SUD, Sustainable Urban Development, som FOJAB arkitekter aktivt deltar i. SUD arbetar med att samla spetskompetenser inom hållbar stadsutveckling.

Med stöd från delegationen för hållbara städer har vi i SUD-klustret medverkat i internationella stadsutvecklingssammanhang, nu senast i Polen och Ryssland, säger Karin Fagerberg.  På det regionala planet arrangerar vi bland annat så kallade Framkantseminarier för Skånes kommuner i samverkan med Region Skåne. I mitt uppdrag som styrelseordförande kommer jag i kontakt med ytterligare kompetensområden och branscher inom cleantech, samtidigt som jag får en chans att vara med och stötta den del av näringslivet som vill vara i framkant med hållbara lösningar.

Sustainable Business Hub Scandinavia, www.sbhub.se