Jägerspark – historisk stadsdel i modern tappning

På Jägersro i Malmö ska en ny stadsdel byggas med plats för 5000 bostäder, arbetsplatser, handel, skolor och förskolor. Nu presenterar FOJAB sitt förslag på hur en hälsosam, urban stadsdel med historiska inslag i modern tappning kan se ut. 

FOJAB är ett av tre arkitektkontor som har fått i uppdrag att ta fram en övergripande struktur för hur det framtida Jägersro ska utformas.

Stadsbyggnadsidén i FOJABs förslag bygger på en lättorienterad struktur med tre stråk som knyts ihop med den omkringliggande staden och möts i stor central park. Stadsdelen karaktäriseras av generösa inslag av grönska och vatten, bland annat en eko-pool som det går att bada i – en attraktion som kan locka Malmöbor från andra delar av staden.

Det urbana stråket blir stadsdelens kommersiella tyngdpunkt med entrétorg för handel, service, bazaarer och loppisar. De offentliga platserna är genomarbetade och välkomnande.

Historiska strukturer

Jägersro är en stadsdel som många Malmöbor har en koppling till och minnen från. I FOJABs förslag tillvaratas flera av de historiska strukturerna, men de ges ett nytt intressant innehåll och är på så vis med och formar den nya stadsdelens identitet och historia.

Exempelvis kan den ikoniska läktarbyggnaden bevaras och omvandlas till stadsdelens Gröna terrass. Den så kallade Aktivitetsloopen minner om den tidigare travbanan, men har utvecklats till ett rörelsestråk med fokus på folkhälsa och med generösa ytor för träning i olika former. Domartornet i områdets mitt omvandlas till tehus.

Urbana byar

– Vi vill skapa en skön hemmakänsla med plats för många möten i stadsdelen. Det gör vi genom grannskapsenheter, urbana byar, med stora möjligheter för en lokal gemenskap, förklarar Magdalena Hedman, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB.

Den urbana byn karaktäriseras av en sammanhållen byggnadstypologi, en samlande urban gröning och en rik, inre miljö av myllrande gränder och grönska. I den urbana byn är det tydliga gränser mellan offentliga och privata mellanrum.

Hållbart

Det blågröna Jägerspark är i FOJABs förslag en klimatnetural stadsdel som byggs för att klara av både hundraårsregn och en medeltemperaturökning. Grönska direkt utanför dörren uppmuntrar till hållbara val. Delning av lådcyklar gör det lätt att låta bilen stå och ta med sig varor från leveranspoolen till sig själv och grannen. Växthuset kan kombineras med en plugg- och jobbhub där det är lätt att studera eller arbeta hemifrån och nätverka över generationsgränser. Skolorna i stadsdelen ligger i anslutning till parken eller naturområdet i öster vilket ger attraktiva, tysta och trygga miljöer.

De tre förslagen granskas nu av en utvärderingsgrupp bestående av beställaren SMT Malmö Expoatering AB, Malmö stad och sakkunniga. Sveriges Arkitekter leder utvärderingsprocessen. Vid årsskiftet ska en färdig idé presenteras.