Internationell toppkonferens kring digital utveckling inom arkitektur och byggteknik

Vartannat år hålls konferensen AAG – Advances in Architectural Geometry – någonstans i Europa. Nu har turen kommit till Sverige och Chalmers i Göteborg, som är värdar under några dagar i september.

Såväl svenska som internationella arkitekter, ingenjörer och matematiker kommer att delta i konferensen, där arkitektur möter matematik och ingenjörskonst. Det arrangeras även 15 workshops, ledda av forskare och praktiker från hela världen. FOJAB arkitekter tycker att konferensen är både angelägen och betydelsefull för arkitekturutvecklingen och har därför valt att gå in som sponsor.

– Det här är en av de ledande konferenserna inom området, som jag ser fram emot att delta i tillsammans med mina kollegor, säger Henrik Malm, arkitekt på FOJAB och utvecklingsansvarig i FOJABcode. Konferensen är viktig för att sprida kunskap internationellt om området Computational Design, vilket är ett specialistområde i gränslandet mellan design, digitalisering, programmering och matematik.

Flera intressanta talare medverkar, bland andra Caroline Bos, en av grundarna till UNStudio och Philippe Block, professor på ETH Zürich och ledare av Block Research Group (BRG).

Exempel på frågeställningar som ska belysas under konferensen är:

  • Hur kan vi utveckla arkitektens designprocess i en digital värld?
  • Hur möjliggjorde de digitala verktygen Louvrens tillkomst i Abu Dhabi?
  • Hur utmanar Philippe Block och Chris Williams skalkonstruktionernas gränser?

– Fältet Computational design and Production hjälper oss att undersöka och prova alternativa koncept i tidiga skeden, för att kunna göra kloka och informerade design- och produktionsval. Här behöver svenskt samhällsbyggande utvecklas. Konferensen ger oss en glimt av var internationell arkitektur och ingenjörskonst står idag, avslutar Karl-Gunnar Olsson, professor i arkitektur och teknik på Chalmers.

AAG inleds 22-23 september med workshops, följt av konferens 24-25 september.
För mer information, besök:
architecturalgeometry.org/aag18/

Om Henrik Malm, arkitekt på FOJAB:
Civilingenjörsexamen i datateknik och doktor i matematik. Forskare på biologi-institutionen i Lund, där han utvecklade nattkamerorna inspirerade av nattaktiva insekters ögon. Studerade sedan till arkitekt, med ett år på Centrum för IT och arkitektur (CITA) vid konstakademin i Köpenhamn. Har under fyra år arbetat vid Foster+Partners i London, ett välkänt kontor startat av Lord Norman Foster.

Vad är Computational Design?
Området Computational Design fokuserar på utvecklingen av nya digitala designverktyg för att skjuta fram gränserna för vad som är möjligt att designa, konstruera och bygga. Verktygen kan t.ex. hjälpa till med att skapa extra komplexa byggnadsformer eller att analysera miljöfaktorer, så som dagsljus och soltimmar, eller simulera hur människor rör sig i en byggnad. Med hjälp av dessa nya digitala verktyg skapas en integrerad designprocess som är flexibel och kan anpassa sig till projektets specifika förutsättningar och mål.

FOJABcode är avdelningen inom FOJAB arkitekter som fokuserar på design research och metodutveckling inom Computational Design. Gruppen arbetar med projekt i många olika skalor, med alltifrån simuleringsprogram för stadsutveckling, avancerade fasadgestaltningar och interiörprojekt. Gruppen undersöker samtidigt hur den digitala utvecklingen förändrar arkitektens roll, den byggda miljön och byggprocessen.

 

För ytterligare information:
Henrik Malm
henrik.malm@fojab.se
+46 766 – 69 69 57

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57