International day of light

Idag, den 16 maj 2018 arrangerar UNESCO för första gången den Internationella Ljusdagen ”International day of light”. Runt om i världen sätts fokus på belysningens betydelse för människors liv i världen. Vi passade på att ställa några frågor till vår ljusarkitekt Viveca Rosencrantz.

Hur viktigt är ljuset i vår byggda miljö?
Arkitektur och ljus hänger intimt samman. Spelet mellan mörker och ljus synliggör rum, material och kulörer. Ljus- och ljudmiljö samverkar. Rumsuppfattning, orienteringsförmåga, trygghet, stimulans och inte minst hälsa är beroende av kvalitativt ljus. Det har fokuserats mycket på energibesparingar. Frågan om social och ekonomisk hållbarhet är precis lika viktig i det här sammanhanget. Vi behöver ta stöd i den forskning som finns, hävda långsiktighet och ta ansvar för ljusfrågan.

Varför prioriterar vi inte ljuset i byggprocessen?
Det handlar delvis om kunskapsbrist i flera påverkande och beslutande led. Kvalitetsbegreppet täcks inte in i rådande standarder, som fokuserar på luxtal, som är ett väldigt trubbigt instrument. Oberoende forskning hänger heller inte med i den snabba teknikutvecklingen på LED-sidan och det saknas fortfarande standarder på flera områden som kan fungera vägledande.

Belysningsfrågan ägs tidigt i projekteringen av elkonsulten, som ofta väljer att rita in generella lösningar fokuserade på kvantitet. I det skedet finns inte tillräcklig information om verksamhet, möblering och färgsättning. Faktorer som i hög grad är en del av kvaliteten i den färdiga ljussättningen. Det finns därför heller ingen samordning mellan allmänbelysning och miljöbelysning.

Vad kan vi som arkitekter göra?
Mycket. Först och främst beväpna oss med kunskap, egen eller andras, och lyfta och aktivt driva frågan om ljuskvalitet i tid. Dagsljushantering med solavskärmning och bländskydd behöver integreras i arkitekturen. Det är också viktigt att få med inredningsarkitekternas arbete tidigt i processen. Då finns helt andra möjligheter att få en differentierad, verksamhetsanpassad ljussättning och undvika bländande generell överbelysning. Takmonterade LED-plattor ritas in rutinmässigt idag, med pris och enkelt montage som argument. Ett belysningens miljonprogram som vi redan nu behöver hantera i form av negativa effekter hälsa och trivsel på arbetsplatser och skolor. Här kan vi ta hjälp av synergonomer och ljusdesigners.

 

För ytterligare information:
Viveca Rosencrantz
viveca.rosencrantz@fojab.se
+46 761 – 16 81 10

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57