Innovativ ekoby i Röstånga

Det finns många sociala utmaningar i Sverige idag som behöver mötas innovativt och där bra arkitektur spelar en central roll. FOJAB arkitekter arbetar därför kontinuerligt med projekt där social innovation och social hållbarhet är i fokus. Ett av dem är R:ekobyn i lilla Röstånga i Skåne, där vi medverkar som arkitekt och medfinansiär.

Projektet är ett lokalt initiativ och drivs av en nybildad ekonomiskt förening. Målsättningen är att behålla och utveckla service, bostäder, skola och allmänna kommunikationer på orten så att fler människor kan bo och verka där. R:ekobyn syftar till att bygga en ekoby för ett trettiotal nya hushåll i Röstånga utifrån en hållbar plan för en ny, alternativ och levande boendemiljö. Kopplat till detta finns en öppen lärandeprocess som engagerar både invånare och andra intresserade.

FOJAB arkitekter medverkar som en av medfinansiärerna och tar fram förslag och ny detaljplan för fastigheten. Som en del av uppdraget ingår att tillsammans med beställaren utreda och resonera kring byggnadsteknik, energilösningar och finansieringsformer. Det handlar om en kombination av kunskapsbyggande, kundnytta med en bredare samhällsnytta.

– R:ekobyn är ett projekt som kan betyda väldigt mycket för en ort på landsbygden som Röstånga. Med utgångspunkt i ett lokalt engagemang blir inte bara det färdiga resultatet utan också processen värdeskapande. Dessutom får vi som kontor möjlighet att testa en ny modell för medfinansiering och medverkan i ett projekt med tydligt fokus på social hållbarhet och samhällsnytta. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter med R:ekobyn, både för oss och för Röstånga, säger Sara Ericsson, ansvarig för Social innovation och hållbarhet på FOJAB arkitekter och handläggande arkitekt för R:ekobyn.

Detaljplanen för R:ekobyn ska vara klar och inlämnad till Svalövs kommun i juli 2019, och ekobyn i sig kan därefter vara verklighet efter ytterligare ett par år.