Husarkitekt – ett hedersfullt uppdrag

Statens fastighetsverk utsåg 2016 Mattias Hedberg Ek som husarkitekt åt Kristianstad residens. Förordnandet är på sex år med möjlighet till förlängning i tre år.

Som husarkitekt och generalkonsult för Residenset i Kristianstad ansvarar Mattias Hedberg Ek för byggnadsminnets underhåll och utveckling. I nära samarbete med Statens fastighetsverk säkerställer husarkitekten att de arkitektoniska, konstnärliga, antikvariska och tekniska synpunkterna tillgodoses och att kvalitet och kontinuitet uppnås i den löpande omvårdnaden av byggnaden. Husarkitekter sitter på ett sexårigt förordnande med möjlighet till en treårig förlängning. Uppdraget är personligt.

– Husarkitekt är ett hedersfullt och oerhört intressant uppdrag. Det handlar om att bevara och förädla, utan att de historiska värdena förstörs. Arkitektur i liten skala som får stor påverkan, säger arkitekt Mattias Hedberg Ek.

Residenset i Kristianstad ritades av arkitekt Fredrik Wilhelm Scholander och uppfördes 1857-1860. Vid den tiden var byggnaden residens för landshövdingen samt lokaler för länsstyrelsen. Det byggdes sedan ut med bland annat flera våningar. Residenset, som är ett statligt byggnadsminne sedan 1935, står idag delvis tomt samt används som kontor åt bland annat Lantmäteriet.

Bevarande av ett statligt byggnadsminne
Under de närmsta åren kommer residenset att renoveras och anpassas för nya funktioner och hyresgäster. För tillfället genomförs en fasadrenovering i samarbete med annan arkitekt. Representationsvåningen ska på sikt omvandlas till kontorslokaler.

– Det är önskvärt att göra moderniseringar och locka hit verksamheter. Mycket arbete ligger i att bevara rumsstrukturen men samtidigt anpassa lokalerna efter dagens moderna behov, säger Mattias Hedberg Ek.

Tätt samarbete avgörande
Gamla hus och byggnader kräver duktiga projektörer och tätt samarbete är därför helt avgörande. Husarkitekten ansvarar för helheten och ska samordna de kompetenser som behövs. Till exempel specialister inom brand, VVS, belysning, färgsättning, miljö, plåt och måleri.