Hofs Park – Framtidens boende för äldre i Växjö

Växjöbostäder AB arrangerade i höstas en idétävling gällande ett koncept för hur framtidens boende för äldre i Växjö ska utformas. FOJAB har tillsammans med fastighetsbolaget APP Properties tagit fram ett unikt kvarter för målgruppen 55+.

Gestaltningen bygger på grundidén om att låta parken och den gröna miljön prägla boendet i Hofs Park. Parken skapar gemenskap för de boende och främjar ett socialt och aktivt liv i kvarteret. Gröna stråk, promenadslingor och utemiljöer interagerar väl med de skulpterade husen och omgivningen. I anslutning till parken och torget finns kvarterets gemensamma faciliteter, så som restaurang och café, gym, inom- och utomhuspool. Tillsammans med boule och tennisbanor, pensionärernas hus, vårdcentral och butiker bildas en helhet. Kvarteret kommer också att innehålla förskola vilket bidrar till ett levande kvarter.

Hofs Park har ett högt miljö- och hållbarhetstänk utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Tanken är att installera solceller samt mätare för el, varm- och kallvatten där de boende kan jämföra sin förbrukning med ett genomsnitt för området. Detta kommer ytterligare att stärka kvarterets attraktionskraft och bidra till Europas grönaste stad. Hofs Park planeras att börja byggas under hösten 2018.