Hemlig trädgård markanvisningsvinst med socialt fokus

Peab och FOJAB utvecklar tillsammans ett bostadskvarter i nya Jönköpingsstadsdelen Skeppsbron vid Södra Munksjön. ”Hemliga trädgården” är resultatet av en markanvisning med ett tydligt syfte: att hitta innovativa sätt att skapa social hållbarhet.

Kvarteret som nu har fått bygglov utformas med utgångspunkt i en gemensam gård – den hemliga trädgården – som är öppen för alla att besöka. Förbipasserande lockas in genom en portik och upptäcker den lummigt gröna insidan. Här finns boulebana, en stor pergola med klätterväxter och gott om sittplatser för gästerna till restaurangen i bottenplanet.

De boendes privata gårdsliv lyfts istället upp till taket där det finns plats för grannsamvaro, odling, fysisk aktivitet och vardagsrörelse. Här finns både ett utegym och en multisportplan. Hälsa, rörelse och gemensamma platser för aktivitet var något som särskilt nämndes i juryns motivering av vinnarförslaget.

Markanvisningen hade ett tydligt fokus på relationen mellan social hållbarhet och höga krav på bostäders utformning, kvalitativa gårdsmiljöer och en arkitektur som ska kommunicera en ny innerstadsmiljö.

Hemliga trädgården är ett klassiskt stadskvarter som bygger på enkla volymer i en robust stomme med bottenvåningar som spiller ut på gatan. Ambitionen är att skapa ett kvarter för boende i olika konstellationer och för livets alla skeden.

– Särskild vikt har lagts vid att möta ungas behov av eget boende. Bland annat får kvarteret en högre andel små lägenheter än ett konventionellt bostadsprojekt, berättar Lova Lagercrantz, ansvarig arkitekt på FOJAB.

I etapp 1, som säljstartar nu, är närmare hälften av bostäderna 1–2 rum och kök. Resterande har 3–5 rum, där några av de större lägenheterna har en planlösning som underlättar om man vill hyra ut ett av rummen.

Hemliga trädgården kommer att certifieras enligt miljömärkning Svanen. Byggstart är beräknad till hösten 2022 och inflyttning vintern 2024–2025.