Hansa – ett steg närmare invigning

I centrala Malmö pågår sedan 2015 omfattande gestaltningsförändringar av Hansa, det stora varuhuset mellan Stora Nygatan och Södra Promenaden i Malmö. Vi på FOJAB arkitekter ansvarar här för gestaltning och projektering med fokus på att förädla denna centrala mötesplats. Naturligtvis är ambitionen att gamla NK-huset åter ska bli en stark handelsplats. Invigningen sker under hösten 2017, men redan nu är stora delar klara.

Hansa öppnade redan 1963 men då som NK. Under 90-talet bytte varuhuset namn till Hansacompagniet. Nu förändras Hansa i grunden. I tätt samarbete med beställaren AREIM och HEA Property Partner arbetar FOJAB arkitekter med att förädla Hansas båda kvarter till en modern och attraktiv handelsplats mitt i centrum av Malmö.

Kv. Stadt Hamburg, Hansagallerian, har till stora delar redan byggts om med flera nya aktörer och en helt ny gestaltning. Kvarteret har förändrats med fler butiksentréer och stora fasadförändringar för att öppna upp för ett mer aktivt stadsliv kring husen.

Kv. Lybeck, Hansavaruhuset, kommer att gå tillbaka till att bli ett mer öppet varuhus av NK:s karaktär, med fler entréer än idag och ny fasad. Med konceptet följer förändrade öppettider och därmed mer folkliv på kvällarna.

Samtidigt innehåller kvarteren mycket mer än bara handelsytorna i Hansa. Här finns också kontor, bostäder, parkeringshus, skola och vårdcentral. Många av dessa verksamhetsytor projekteras och byggs om parallellt med handelsplatsens ombyggnad.

Helheten beräknas stå klar under hösten 2017 då den stora invigningen kommer att äga rum.

Läs mer om Hansa