Gränden är Allmännyttans bästa nybyggnadsprojekt

Kvarteret Gränden, som FOJAB gestaltat åt Lunds Kommunala Fastighetsbolag, har utsetts till Allmännyttans bästa nybyggnadsprojekt 2023. ”Överraskande och skicklig förvandling av ödslig parkeringsgata till vacker stadsmiljö”, skriver juryn i motiveringen.

FOJAB har utvecklat miljonprogramsområdet Offerkällan i norra Lund åt LKF med åtta nya huskroppar som fått namnet Gränden. ”Husen är omsorgsfullt anpassade till platsen och den befintliga bebyggelsen men tillför också en harmonisk variation i höjd och materialval”, skriver juryn i sin motivering till förstapriset.

– Gränden ligger mig varmt om hjärtat, så roligt att det uppmärksammas! Viktigt för oss var att ta vara på de fina kvaliteterna i området och samtidigt förbättra det som inte funkar lika bra. Med välavvägd placering, stark form och hög kvalitet i material och detaljering har de nya husen blivit ett lyft för hela området. Det här är resultatet av ett riktigt bra samarbete med LKF och projektledare Anna Medin, säger Joachim Lundquist, ansvarig arkitekt på FOJAB.

När miljonprogrammet Offerkällan byggdes på 1960-talet sänktes bilvägen på dåtidens manér ner i ett dike. Trafiken hölls separerad från de boende, men det innebar samtidigt att området delades i två. För att läka samman de båda delarna har sex av de nya husen placerats längs den tidigare nedsänkta vägen. Det som tidigare var ett ödsligt asfaltdike med garageinfarter för bilar har med hjälp av fler och olika slags entréer, fönster och portiker blivit en trygg och trevlig stadsgata för fotgängare och flera olika trafikslag.

Den nya bebyggelsen är högre än den befintliga, men knyter an till de lägre husen genom en tvåvåningsarm i ena änden av gatan. Radhus i bottenplan ger fina mikromiljöer och en ökad variation av boendekvaliteter. Portiker tvärs genom husen skapar nya siktlinjer, ökar genomsiktligheten och öppnar upp området.

– Husen är byggda i gedigna genuina material som kommer att åldras vackert och hålla länge. Detaljeringen är genomgående hög med en kvalitet som både syns och känns – det här är hus som tål att gå nära, säger Joachim Lundquist på FOJAB.

Tio nyproduktionsprojekt nominerades till årets upplaga av tävlingen Allmännyttans bästa nybyggnadsprojekt. De nominerade projekten granskades utifrån kriterier om bland annat hållbarhet, nytänkande, arkitektonisk gestaltning, anpassning till platsen och lägenheternas funktionalitet.

Motiveringen:
”Överraskande och skicklig förvandling av ödslig parkeringsgata till vacker stadsmiljö. Husen är omsorgsfullt anpassade till platsen och den befintliga bebyggelsen men tillför också en harmonisk variation i höjd och materialval. Husen har hög kvalitet med fina detaljer och det syns att allt är välgjort. Stor omsorg har även lagts på utemiljöer och gröna tak. Här finns även solceller på taken och elbilspooler för att göra det lättare att leva hållbart. Hög ambition för framtidens förvaltning av området där fastigheten finns som digital tvilling. Kommunikation till hyresgäster sker digitalt.”

Juryn bestod av:
Anna Heide, affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget Trianon
Johanna Bocian Östberg, studiochef på Okidoki Arkitekter
Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef på forskningsinstitutet Rise
Pia Lundgren, projektområdeschef på SISAB (Skolfastigheter i Stockholm)
Örjan Wikforss, arkitekt, professor och teknologie doktor