Glasprisets hedersomnämnande

Malmö Entré fick hedersomnämnande i Glaspriset 2010.

Ur juryns motivering:

”En ny shoppinggalleria vid infarten till Malmö har gestaltats på ett enkelt men innovativt sätt. Stående u-profilglas i längder upp till 3,9 meter och med ledade punktfästen kontrasterar mot genomsiktliga glasytor och täta partier. Byggnadens uttryck refererar till holländsk glasarkitektur och har inspirerats av Malmös ambitiösa urbana belysningsprogram. Byggnadens olika glasskikt kombinerat med en föränderlig belysning, vänder sig till förbipasserande trafikanter och berikar på ett elegant sätt en torftig trafikled.”