Galleria Boulevard slår upp portarna

Fredagen den 25 oktober är det dags. Då öppnar Galleria Boulevard i Kristianstad den första etappen av tre. Det är FOJAB arkitekter genom Charlotte Kristensson som står bakom verket. När allt är klart, hösten 2014, kommer det att inrymma 70 butiker och matställen – ett rejält tillskott till centrala Kristianstads shoppingutbud. Som namnet antyder har gallerian ett centralt läge i innerstaden, med ena långsidan mot Östra Boulevarden och den andra mot kanalen.

2011 köpte Steen & Ström fastigheterna i ett kvarter som utgjorde en trist barriär mellan de östra och västra delarna av staden. Här fanns det obligatoriska Domushuset, ett resecentrum och parkeringar. Nu reser sig en byggnad om totalt 86 000 kvadratmeter som blir en välkomnande ny framsida mot öster. Den blir fond åt en park på kanalsidan med grönska och uteserveringar. På andra sidan byggs Östra Boulevarden om, minskas från 26 till 18 meters bredd och blir en mer utpräglad shoppinggata.

Butikerna i bottenvåningen har fönster ut mot boulevarden och samspelar med butikerna mitt emot. Fasaden ovanför har klätts med ett skirt skikt av perforerad plåt och dekorerats med glasprismor. Genom sin placering i ett mönster av varierande vinklar reflekterar prismorna solljuset och omgivningens färger ner till gatunivån.

– Den stora skalan har helt klart varit en utmaning att hantera. Genom hela processen har vi haft ett fokus på att skapa en modern och vacker byggnad som samtidigt är i dialog med renässansstaden runtomkring, säger Charlotte Kristensson.  Vi har ägnat stor omsorg åt detaljerna, och arbetat med en finstämd färgsättning, inte minst genom att låta de naturliga materialens karaktär få ta plats. Jag ser Galleria Boulevard som en stolt ny årsring i Kristianstads stadsbild.

Även i innerstadsmiljö behöver shoppingsugna parkera bilen. Eftersom stora delar av Kristianstad ligger under havsnivå var det inte möjligt att bygga ett underjordiskt parkeringsgarage.  Därför har parkeringen för de 1100 bilarna placerats i de övre våningarna av byggnaden.

I den första etappen som nu invigs finns plats för drygt 15 nya butiker.  När anläggningen är fullt utbyggs kommer besökaren att interiört uppleva ett dagsljusbelyst inomhustorg som sträcker sig över två våningar. En given plats för Kristianstadbornas möten och mingel.