Formstark plantering inför SM-veckan i Landskrona

Landskrona stad är känt för sina blomstrande rondeller. Här vill man ge besökare en skönhetsupplevelse när de möter staden från infartsgatorna. Som en av värdstäderna för SM-veckan 2018, vill staden skapa en modern och nytänkande sommarblomsplantering i Kuskahusrondellen. Caroline Lindqvist och Ylva Petersson, landskapsarkitekter på FOJAB, har därför fått i uppdrag att gestalta planteringen inför SM-veckan.

Berätta lite om gestaltningen, hur tänkte ni?
Vi ville skapa en intressant och detaljrik plantering som känns modern, vilket även ligger i linje med Landskronas ambition. Planteringen har gestaltats med band av växter i olika höjder och färger som ger en levande vågrörelse när man färdas i bil runt planteringen. Blommor med vertikala spiror står i kontrast mot blommor med ett mer horisontellt växtsätt. Stommen utgörs av växter i blått och gult som flirtar med SM-veckans logo. Sommarblommor har kompletterats med prydnadsgräs som vajar i vinden och förstärker planteringens rörelse.

De befintliga askarna som står mitt i planteringen skapar ett luftigt mellanskikt som ger sikt genom rondellen och framhäver både träd och plantering. Trädstammarna föreslås även att belysas i växelvis gult och blått för att skapa en spännande effekt på kvällen.

När kan vi njuta av den blomstrande rondellen?
SM-veckan drar igång den 2 juli, så då ska planteringen vara på plats!

 

För ytterligare information:
Caroline Lindqvist
caroline.lindqvist@fojab.se
+46 724 – 02 21 66

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57