FOJABcodes team är på plats!

FOJABcode är vår satsning på computational design för att utveckla digitala designprocesser. Ett starkt team är nu på plats med målsättning att undersöka hur den digitala utvecklingen förändrar vår roll som arkitekter, den byggda miljön och byggprocessen. Detta betyder att vi tidigt i projekten kan analysera och driva gestaltningen utifrån flera parametrar som är avgörande för våra kunders projekt.

Hej på er Petra Jenning, Jens Jacob Jul, Henrik Malm och Elin Daun från FOJABcode!

Vad arbetar ni med?

– Vi arbetar med design research och metodutveckling inom området computational design. Det innebär att vi tittar brett på designprocessen för att utforska nya möjligheter som öppnas upp med en digital attityd till arkitekturen, från första skiss till tillverkning. Vi arbetar med projekt i olika skalor för att hitta lösningar på allt från specifika problem till avancerad gestaltning. Det kan handla om hur människor rör sig, solinstrålning och energi men också materialitet och rumslighet. Vi modellerar beteenden och processer och identifierar data som kan driva en digital gestaltningsprocess.

Vilka är fördelarna med computational design inom arkitektur?

– Genom computational design kan vi hantera mer fakta i gestaltningsprocessen än tidigare. Det skapar möjligheter att hitta nya lösningar, som bättre svarar mot de behov och funktioner som krävs. Vi kan låta datorn generera lösningar där interaktion och återkoppling mellan olika funktioner och system bakas in i gestaltningsprocessen. Vi brukar säga att vi genom datorn kan få fler sinnen – vi kan förstå mer av det vi gör och skapar. När vi kopplar detta mot en digital tillverkningslogik så öppnas nya möjligheter för den byggda miljön.

Vad är målet med satsningen?

– Vi vill ta ett holistiskt grepp om vad digitalisering innebär för byggprocessens hela kedja – från design till produktion till färdigt hus – och bortom. Vi arbetar för att utveckla metoder där ett digitalt tänkande är stöd för innovation. Arkitektur tenderar att bli alltmer generell – genom att använda oss av nya digitala verktyg och datainsamling kan vi på ett resurseffektivt sätt skapa arkitektur som blir mer unik och möter den specifika situationen som varje byggnad sitter i.