FOJAB vinner markanvisningstävling tillsammans med Bonava i Rosendal, Uppsala

FOJAB står tillsammans med Bonava som vinnare i markanvisningstävlingen för Rosendal etapp 3 i Uppsala. Förslaget tar utgångspunkt i kommunens vision för området: I Rosendal är allt nära, Hit är alla välkomna, En smartare stadsdel.

Rosendal är en helt ny och snabbt växande stadsdel i närhet till Uppsala centrum. Stadsdelen ska bli ett område med en mix av bostäder, handel, service och närhet till gröna park- och naturområden. Uppdraget var att skapa ett levande bostadskvarter med hållbarbarhetstänkande i fokus.

– Uppsala kommun har en hög ambitionsnivå för området och det är glädjande att få delta i denna stora satsning i Rosendal tillsammans med Bonava. Vi har presenterat ett starkt förslag med tydliga stadskvaliteter där det gröna i omgivningen verkligen vävs in i kvarteret, säger Jens Larsson, kontorschef och ansvarig arkitekt för projektet på FOJAB i Stockholm.

Det vinnande förslaget ”Kvarterskalaset”, bygger på ett levande entréplan med gårdar och stråk som lockar till en social, hållbar och aktiv livsstil. Gemensamma funktioner samlas kring en central lobby vilken tjänar en mångfald av syften. Gården öppnar sig mot parken i öst och parkstråket i norr. Kvarteret ges en formstark gestaltning med fasader av tegel och trä som bidrar till att skapa karaktär i Rosendal.

– Vi ville skapa ett kvarter som sjuder av liv och rörelse. Här skapas möjligheter för människor i olika åldrar att mötas, umgås och samverka. För oss är formen alltid central, därför har vi skapat en långsiktigt hållbar arkitektur – en gestaltning som står sig över tid, säger Jens Larsson.

FOJAB har även föreslagit ett hållbarhetskoncept där mobilitetstjänster, smarta tekniska lösningar och grönt byggande är i fokus. Genom en teknisk plattform kan de boende via telefon eller dator möta sina grannar, dela resurser och hålla koll på sina hem. Funktioner som bidrar till gemenskap och inspirerar till en social och miljömedveten livsstil.

Tävlingsförslaget kommer nu att ligga till grund för fortsatt arbete med program- och bygglovshandlingar. Om arbetet går som planerat kommer kvarteret att börja byggas 2019.