​FOJAB utvecklar strukturplanen för centrala Nacka

FOJAB har fått uppdraget att vidareutveckla strukturplanen för förtätningen av centrala Nacka. I samband med tunnelbanans utbyggnad planeras för cirka 6000 nya bostäder i centrala Nacka, samt för ett stort antal nya arbetsplatser och tillhörande service. Uppdraget innebär att i samarbete med Nacka kommun skapa möjligheter för uppkomsten av en tät, levande och hållbar stadskärna. Arbetet bygger vidare på det planprogram som tagits fram för centrala Nacka. Strukturplanen kommer att ligga till grund för kommande detaljplanering.

– Det här är ett tungt och viktigt projekt för hela Stockholmsregionen och ett intressant och prestigefullt uppdrag för oss, säger Magnus Lundström, som är uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB. Förväntningarna är stora. Strukturplanen ska göras mer detaljerad och precis nog för att ligga till grund för den fortsatta detaljplaneringen. Vi vill skapa möjligheter för en levande stadskärna i Nacka, som är lättillgänglig både till fots, med cykel och allmänna färdmedel. Detta är också en gyllene chans att läka samman befintliga områden och skapa en mer sammanhållen och inbjudande stad. Ett uppdrag kan inte bli roligare än så!

Nacka är en kommun med stora natur- och kulturvärden. Den nya bebyggelsen ska förhålla sig både till en dramatisk topografi med kraftiga höjdskillnader, och till existerande bostäder, verksamheter och infrastruktur. Här finns över hundra år av byggnadshistoria med olika skalor och innehåll. Den utmanande topografin har gjort att bebyggelsen bitvis är utspridd och fragmenterad. Det gäller att knyta ihop olika stadsdelar till en sammanhängande helhet – att överbrygga barriärer och skapa kopplingar.

Många Nackabor jobbpendlar idag in till Stockholm, ofta med bil. Utbyggnaden av tunnelbanans blå linje, via Södermalm och Hammarby Sjöstad med tre stationer i Nacka, beräknas vara klar 2025. Förtätningen av Nacka centrum innebär, enligt Magnus Lundström, att Nacka förser en växande storstadsregion med ett välbehövligt tillskott av nya bostäder. Det innebär också en möjlighet till en mer hållbar livsstil.

– Genom att skapa fler bostäder i centrum, där tunnelbana och service kommer att finnas, minskas bilberoendet. Fler Nackabor kommer att kunna växla över till mer hållbara färdsätt och leva utan bil. Vi vill ge möjlighet till ett naturnära boende med stadskvaliteter och är glada över förtroendet att få vara med och vidareutveckla Nacka, säger Magnus Lundström.

Projektets omfattning och komplexitet kräver teamarbete med flera kompetenser på FOJAB, främst inom stadsbyggnad, husbyggnad och landskapsarkitektur.

– Det är viktigt för oss att arbeta evidensbaserat och i samverkan i den här typen av stora stadsutvecklingsprojekt, säger Magnus Lundström. Vi ser att ett nära samarbete mellan olika kompetenser i komplexa projekt leder till bra resultat.

FOJAB, som funnits på Stockholmsarenan sedan 2013, har flera spännande stadsutvecklingsuppdrag i Stockholmsregionen, bland annat i Norra Djurgårdsstaden och i Sigtuna.